•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Klachtgerichte deeltijdbehandeling

Print 

​​Misschien heeft u last van, of herkent u deze klachten:

 • u voelt zich depressief,
 • u voelt zich angstig en/of u heeft last van paniekklachten,
 • u heeft moeite met het deelnemen aan activiteiten,
 • u gaat contacten uit de weg,
 • u kunt niet meer (goed) functioneren in uw omgeving,
 • u vindt het moeilijk goede (of voldoende) daginvulling te vinden.

Mogelijk is een deeltijdbehandeling dan geschikt voor u.

De deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling is een intensieve groepsbehandeling. De groep bestaat uit maximaal acht personen. Het is een zogenaamde ‘open’ groep, dat wil zeggen dat u zowel met de instroom van nieuwe groepsleden als met het ontslag van groepsleden te maken kunt krijgen. De behandeling is op dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. De behandeling duurt minimaal vier weken en maximaal 25 weken en kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.

Behandelplan

Voor de start van de behandeling stelt u samen met de behandelaar een behandelplan op. In dit behandelplan staan uw persoonlijke behandeldoelen. Elke vier weken wordt de behandeling geëvalueerd en uw behandelplan zo nodig aangepast. Zowel bij de start als bij de evaluatiegesprekken nodigen we zo mogelijk uw naasten uit. ​

Behandelteam

Het behandel team bestaat uit:

 • Psychologen.
 • Gedragstherapeutischmedewerker.
 • Verpleegkundige.
 • Psychiater.
 • Beeldendtherapeut.
 • Psychomotorischtherapeut.
 • Activiteitentherapeut.

De behandeling

De deeltijdbehandeling bestaat uit drie fasen:

Fase 1. Het stabiliseren van uw situatie

De behandeling richt zich de eerste vier weken met name op het stabiliseren van uw situatie. Ook krijgt u uitleg over het ontstaan en voortbestaan van uw klachten. Als het nodig is geven we u adviezen voor uw dag- en nachtritme, eetpatroon of bewegingspatroon. Soms is deze fase  voldoende om uw klachten sterk te verminderen of te doen verdwijnen.

Fase 2. De oorzaak van uw klachten aanpakken

Wanneer u na de eerste fase nog steun en structuur nodig heeft, richt de tweede fase van de behandeling zich op de oorzaken die uw klachten in stand houden. U herkent de spanningen en problemen waar u tegen aanloopt en leert daar op een andere manier mee om te gaan.

Fase 3. Uw rol in het dagelijks leven weer oppakken

Bij de laatste fase oefent u hoe u (weer) kunt meedoen aan dagelijkse activiteiten en uw sociale contacten (weer) kunt oppakken.

De behandeling bestaat verder uit:

 • Cognitieve gedragstherapie: een  therapie die u anders leert denken en anders leert doen, waardoor u zich beter kunt gaan voelen,
 • Doelenzitting: u bespreekt wekelijks uw individuele doelen waaraan u gaat werken met elkaar,
 • Sociotherapie: de pauzes van een dag brengt u met elkaar door. Er is dan ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen,
 • Psychomotorische therapie: dit is een therapievorm waarbij bewegen centraal staat. U krijgt inzicht in hoe u zich gedraagt en het effect hoe zich daarbij voelt. Ook kunt u oefenen met nieuw gedrag,
 • Beeldende therapie: hierbij worden beeldende materialen en technieken therapeutisch ingezet om uw klachten of gedrag zichtbaar te maken en hier op een anderen manier mee om te gaan,
 • Activiteitentherapie: ervaren wat structuur en activering doen met uw stemming. En samen kijken naar mogelijkheden en wensen met betrekking tot dagbesteding.

Aanmelden

U kunt via uw (huis)arts, psychiater of geriater een verwijzing aanvragen voor de klachtgerichte deeltijdbehandeling. U wordt daarna schriftelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek (intake) met de behandelcoördinator en verpleegkundige. U bespreekt dan of deze behandeling voor u geschikt is.

Meer informatie

Voor meer informatie over de klachtgerichte deeltijdbehandeling voor ouderen, kunt u bellen naar de aanmeldservice​ UCP, telefoonnummer (050) 361 88 80.

Bent u al onder behandeling en zoekt u contact bel dan met (050) 361 20 08.