•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Inzichtgevende deeltijdbehandeling

Print 

​Misschien heeft u last van, of herkent u deze klachten:

 • U voelt zich depressief en/of angstig.  
 • U trapt steeds in dezelfde valkuilen.
 • U heeft moeite met sociale contacten.
 • U heeft weinig zelfvertrouwen.
 • U denkt negatief over uzelf.
 • U heeft moeite met het aangeven van uw grenzen.
 • U bent snel onzeker en twijfelt vaak.
 • U heeft last van eenzaamheid.
 • U heeft moeite met ouder worden.


Mogelijk is de Inzichtgevende deeltijdbehandeling dan geschikt voor u.

De deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling is een intensieve groepsbehandeling. De groep bestaat uit maximaal acht personen. De behandeling is op maandag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. De  behandeling duurt twintig weken en kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.

Behandelplan

Voor de start van de behandeling stelt u samen met de behandelaar een behandelplan op. In dit behandelplan staan uw persoonlijke behandeldoelen. Elke vier weken wordt de behandeling geëvalueerd en uw behandelplan zo nodig aangepast. Zowel bij de start als bij de evaluatiegesprekken nodigen we zo mogelijk uw naasten uit.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit:

 • psychologen
 • gedragstherapeutisch medewerker
 • psychiater
 • beeldend therapeut
 • psychomotorisch therapeut


De behandeling

Iedereen kijkt op een bepaalde manier naar zichzelf, naar anderen en de wereld om zich heen. Dit leidt tot min of meer vaste patronen in het denken, voelen en doen. Wanneer u last heeft van deze patronen, spreken we van een valkuil.

Door het ouder worden kunt u verlies van daginvulling, gezondheid, mobiliteit, werk en/of dierbaren meemaken. Hierdoor kunt u extra last krijgen van deze valkuilen.
De behandeling leert u hier meer bewust van te worden en op een andere manier met uw vaste patronen om te gaan. U gaat oefenen met nieuw gedrag. U krijgt de oefeningen ook mee naar huis om er ook daar mee aan de slag te gaan.

De behandeling bestaat verder uit:

 • Psychomotorische therapie: dit is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij u door middel van bewegen beter inzicht krijgt in uw denken, voelen en handelen. Er is veel ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag.
 • Beeldende therapie: hierbij worden beeldende materialen en technieken therapeutisch ingezet om uw vaste patronen zichtbaar te maken en vervolgens te beïnvloeden.
 • Cognitieve gedragstherapie: dit is een  therapie die u anders leert denken en anders leert doen, waardoor u zich beter kunt gaan voelen.
 • Doelenzitting: u bespreekt wekelijks uw individuele doelen waaraan u gaat werken met elkaar.
 • Sociotherapie: de pauzes van een dag brengt u met elkaar door. Er is dan ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen.  

Aanmelden

U kunt via uw (huis)arts, psychiater of geriater een verwijzing aanvragen voor de inzichtgevende deeltijdbehandeling. U wordt daarna schriftelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek (intake) met de behandelcoördinator en verpleegkundige. U bespreekt dan of deze behandeling voor u geschikt is.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inzichtgevende deeltijdbehandeling voor ouderen, kunt u bellen naar de aanmeldservice​ UCP, telefoonnummer (050) 361 88 80.