•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling

Print 

​​De afdeling Ouderenpsychiatrie van het UCP behandelt patiënten van 60 jaar en ouder met psychiatrische klachten zoals:

  • depressieve stoornissen
  • angststoornissen
  • onverklaarde lichamelijke klachten,de SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • verslavingsproblemen, bijvoorbeeld alcohol en medicijnen
  • problemen die passen bij het ouder worden, omgaan met ziekte, verlies en zingeving.

Ouder worden en pychische problemen

Psychiatrische problemen en klachten kunnen zich door veroudering anders voordoen. Veroudering gaat vaak gepaard met lichamelijke veranderingen, zoals lichamelijke ziekten en minder reservecapaciteit. Daarnaast is er vaak sprake van veranderingen in de hersenen, zoals toename vergeetachtigheid, een neurologische ziekten of beginnende dementie.

Ook is er sprake van een nieuwe levensfase en verandering van uw rol door pensionering, krijgen van kleinkinderen en verlies van onafhankelijkheid. In nieuwe situaties kunnen de voorheen sterke kanten van uw persoonlijkheid ineens een valkuil worden. Het zorgen voor anderen wordt te zwaar en het verlies van maatschappelijke functies leidt tot gevoelens van waardeloosheid.

Zorg op maat

Uw behandelaren binnen het team van de ouderenpsychiatrie zijn gespecialiseerd in het omgaan met lichamelijke en psychosociale veranderingen. Zij passen de diagnostiek en behandeling hierop aan. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u en uw familie. Onze behandelingen zijn altijd ‘evidence based’. Dit betekent dat we die behandelingen bieden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze het beste zijn voor uw klachten. Dit geldt zowel voor de behandelingen met medicijnen als voor de psychologische behandelingen.

U kunt bij ons terecht voor het gehele behandeltraject, dat bestaat uit diagnostiek, behandeling en nazorg. Hierbij werken we nauw samen met de andere afdelingen binnen het UCP en met het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) van het UMCG.

Verwijzing

Wilt u verwezen worden naar het Team Ouderenpsychiatrie van het UCP, neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u verwijzen naar de aanmeldservice UCP.