•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deeltijdbehandeling Depressie (1-daagse)

Print 

U bent vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur aanwezig voor behandeling. De behandeling duurt vierentwintig weken en vindt plaats in groepsverband (maximaal acht personen). Er is sprake van een persoonlijke benadering binnen de groep zodat de therapieën zich op uw persoonlijke problemen richten.

Aan het begin van de behandeling krijgt u (digitaal) een werkboek waarin de behandeling uitvoerig beschreven staat.
Uw behandeling bestaat uit:

  • Groepstherapie volgens de richtlijnen van CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy). Dit is een nieuwe vorm van psychotherapie voor patiënten met langdurende of blijvende depressieve klachten. U leert problemen beter op te lossen en u ervaart dat u invloed heeft op het verloop van uw leven. Vaak nemen depressieve klachten daarna af.
  • Psychomotorische therapie met als doel weer actiever worden. Mensen met een depressie vertonen vaak passief gedrag en zonderen zich af. Deze therapievorm heeft onder andere als doel dit gedrag te veranderen.

Na het groepsprogramma van 24 weken volgt er een individueel nazorgtraject van minimaal een half jaar.

Medicatie

Er wordt met u besproken of het wenselijk is om medicatie te starten of te wijzigen.

Aanwezigheid belangrijk

Afhankelijk van uw aanwezigheid bij de deeltijdbehandeling bij het UCP, kan uw behandeling intensiever zijn. Hiervoor geldt: hoe intensiever de behandeling, hoe verder deze doordringt in uw dagelijkse leven en in uw gedachte- en gevoelswereld. Dit laatste is van groot belang bij het effectief bestrijden van uw depressieve klachten.

Volgende stap

Als uw behandeling niet voldoende is, kan een volgende stap worden gezet in het zorgprogramma, bijvoorbeeld een opname.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw behandeling of voor advies kunt u contact opnemen met de aanmeldservice​ UCP, telefoon (050) 361 88 80. Bent u al onder behandeling en zoekt u contact met de deeltijdbehandeling, dan kunt u bellen met (050) 361 21 31 of (050) 361 45 47.