•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deeltijdbehandeling Depressie (4-daagse)

Print 

​U bent van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur (donderdag tot 14.00 uur) in behandeling. De behandeling duurt 16 weken en vindt plaats in groepsverband (maximaal zes personen). Er is sprake van een persoonlijke benadering binnen de groep zodat de therapieën zich op uw persoonlijke problemen richten. De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende therapieën. Regelmatig zijn er individuele gesprekken.

Aan het begin van de behandeling krijgt u een werkboek waarin alle onderdelen van de behandeling uitvoerig beschreven staan. Alle onderdelen richten zich vooral op het bestrijden van uw depressieve klachten. Daarnaast leert u eventuele kwetsbare kanten van uzelf te verbeteren.

Uw behandeling bestaat uit:

  • Rationeel Emotieve Therapie (RET). Dit is een cognitieve therapie. Met deze therapie wordt onderzocht hoe u denkt of hoe u tegen dingen aankijkt en welke gevolgen dit heeft voor uw gevoel en stemmingen. Waar nodig leert u dit te veranderen.
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). Met deze therapie wordt onderzocht hoe u met anderen omgaat en welke gevolgen dit heeft. Inzicht hierin en verandering van uw gedrag zijn nodig om uw depressie te bestrijden.
  • Weer actief worden. Dit wordt gedaan met psychomotorische therapie, beeldende therapie en arbeidstherapie/trajectbegeleiding. Mensen met een depressie vertonen vaak passief gedrag en zonderen zich af. Deze therapievormen hebben onder andere als doel dit gedrag te veranderen. Daarnaast worden uw eventuele kwetsbare kanten nagegaan en u leert deze te verbeteren.
  • Medicatie. Er wordt met u besproken of het wenselijk is om medicatie te starten of te wijzigen.

De behandeling is gericht op verandering en verbetering. Het gaat erom geleidelijk oplossingen te vinden voor uw problemen en niet om alleen de problemen te benoemen. U krijgt instrumenten aangereikt om stapsgewijs uw problemen (waar mogelijk) aan te pakken.

Aanwezigheid belangrijk

Afhankelijk van uw aanwezigheid bij de deeltijdbehandeling bij het UCP, kan uw behandeling intensiever zijn. Hiervoor geldt: hoe intensiever de behandeling, hoe verder deze doordringt in uw dagelijkse leven en in uw gedachte- en gevoelswereld. Dit laatste is van groot belang bij het effectief bestrijden van uw depressie.

Volgende stap

Als uw behandeling niet voldoende is, kan een volgende stap worden gezet in het zorgprogramma, bijvoorbeeld een opname.

Kunt u zich thuis niet meer niet meer handhaven of kunnen uw gezinsleden de zorg voor u niet meer aan, dan kunt u ook direct worden opgenomen in het UCP.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw behandeling of voor advies kunt u contact opnemen met de aanmeldservice​ UCP, telefoon (050) 361 88 80. Bent u al onder behandeling en zoekt u contact met de deeltijdbehandeling, dan kunt u bellen met (050) 361 21 31 of (050) 361 45 47.