•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Polikliniek Depressie

Print 
Polikliniek Depressie
  
  
​​​​

​​​​​​​​​Voor wie

​Op de polikliniek Depressie van het UCP onderzoeken en behandelen we patiënten die een depressie hebben en bij wie een eerdere behandeling onvoldoende effect heeft gehad. Uw psychiater of huisarts kan u verwijzen. U kunt ook zelf een second opinion aanvragen via uw psychiater of huisarts. 

De eerste afspraak

Na schriftelijke aanmelding krijgt u een brief met informatie over de wachttijd. Daarna krijgt u een afspraakbrief met datum en tijdstip voor de eerste afspraak. De eerste afspraak duurt ongeveer 2-3 uur. Meestal ontvangt u bij de afsprakenbrief ook de vraag om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

U meldt zich eerst bij de ontvangst- en inschrijfbalie in de hal van het UCP. Neem het volgende mee: 

  • ​​Uw zorgpas (pasje van uw zorgverzekeraar)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt

U wordt ontvangen door een medewerker die u in een kort gesprek een aantal praktische zaken uitlegt en u vertelt waar de polikliniek is.​

​Het doel van de eerste afspraak is om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en om te kiezen of het UCP iets voor u kan doen. Vaak is het na de eerste afspraak al mogelijk om u en uw verwijzer een passend advies voor behandeling te geven. We vragen u om samen met uw partner of een andere betrokkene naar de eerste afspraak te komen. Samen kunt u een goed beeld krijgen van uw klachten en functioneren geven. Daarnaast is het voor u en uw partner prettig om thuis te kunnen napraten.

Bij de eerste afspraak gaat u eerst in gesprek met een psychiater in opleiding of verpleegkundig specialist. Met hen bespreekt u uw klachten. Soms zijn ook een psycholoog of co-assistent (medisch student die wordt opgeleid tot arts) betrokken.​

Bij het tweede deel van de eerste afspraak is ook een psychiater aanwezig. Dan wordt een voorlopige diagnose gesteld. Vaak kan dan een voorstel voor een behandeling worden gedaan. Soms is een extra afspraak voor vervolgonderzoek nodig.

Sommige behandelingen kunnen in het UCP worden aangeboden. Andere behandelingen kunnen even goed door andere instellingen worden aangeboden. We overleggen altijd met u en uw verwijzer bij welke instelling of behandelaar het beste kan plaatsvinden.

​​De behandeling

​U kunt met verschillende zorgverleners te maken krijgen tijdens de behandeling:

  • ​Psychiater in opleiding, verpleegkundig specialist of psychiater: voor uitleg over uw klachten, medicatie en ondersteunende gesprekken.
  • Psycholoog of psychotherapeut: voor psychologische behandeling zoals cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie.
  • Psychomotore therapeut, beeldend therapeut of maatschappelijk werkende: voor aanvullende therapieën.
  • Arbeidstherapeut of trajectbegeleider: voor adviezen die te maken hebben met werk of dagbesteding.

De psychiater is regiebehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling, ook als u door andere zorgverleners wordt behandeld. De regiebehandelaar blijft via uw behandelaar op de hoogte van het verloop van uw behandeling.

​​Richtlijn Depressie

​De adviezen die we op de polikliniek Depressie geven, zijn gebaseerd op de landelijke richtlijn Depressie en de beroepsverenigingen. In de richtlijn staat welke behandelingen het beste werken en welke behandelingen overwogen kunnen worden als de vorige behandeling niet of niet voldoende gewerkt heeft.

​Wetenschappelijk onderzoek

​In het UCP wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de zorg voor patiënten. Mogelijk wordt u benaderd om geïnformeerd te worden over een onderzoeksproject. Wij waarderen het als patiënten deelnemen aan onderzoeksprojecten. U bent uiteraard niet verplicht om mee te doen en uw keuze heeft geen invloed op uw behandeling. 

Vragen of meer informatie

​​Bent u (nog) niet in behandeling en wilt u meer informatie, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de aanmeldservice UCP, telefoon (050) 361 88 80.

Bent u al wel in behandeling, dan kunt u voor vragen contact met ons opnemen.