•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medicamenteuze behandeling bij depressie

Print 

​​​​​​​​

​​​Starten of veranderen van medicijnen

We bespreken met u welke medicijnen voor de behandeling van een depressie (antidepressiva) u al heeft gehad en of het wenselijk is om met een nieuw antidepressivum te starten. Het kan ook zo zijn dat wij andere medicijnen adviseren zoals lithium, antipsychotica en (bij voorkeur hooguit enkele weken) angstdempende middelen en slaapmiddelen. De psychiater bespreekt met u welke medicijnen de voorkeur hebben, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de te verwachten werking en bijwerkingen. Bij sommige medicijnen is het van belang de concentratie ervan in het bloed te bepalen. De meeste medicijnen hebben invloed op uw rijvaardigheid. Uw behandelaar zal u hier verder over informeren.

Medicijnen blijven gebruiken of afbouwen?

Als u antidepressiva nodig heeft gehad om van uw depressie te herstellen, wordt in de landelijke richtlijn Depressie aangeraden hiermee na een eerste (dus eenmalige) depressieve periode tenminste zes maanden door te gaan om een terugval te voorkomen. Wanneer u vaker depressieve periodes heeft doorgemaakt wordt tenminste een jaar aanbevolen. 

Het is belangrijk om medicijnen niet ineens te stoppen. Als u wilt stoppen, raden we u aan om samen met uw behandelaar en plan te maken voor het geleidelijk afbouwen van de medicijnen.​

​​​​