•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugvalpreventietraining ‘Niet meer depressief’

Print 

Werken aan het voorkomen van een terugval helpt!

Uit onderzoek blijkt dat het regelmatig voorkomt dat mensen die opgeknapt zijn van een depressie, later opnieuw depressief worden. Naarmate er in het verleden meer depressieve periodes hebben plaatsgevonden, neemt de kans op terugval toe. Het goede nieuws is dat uit onderzoek blijkt dat terugvalpreventie helpt. De kans op een volgende depressieve periode wordt kleiner als mensen actief aandacht besteden aan het voorkomen van terugval.

Voor wie

De terugvalpreventie training is bedoeld voor mensen die minimaal drie keer een depressie hebben meegemaakt. Ook is het van belang dat de depressieve klachten niet meer aanwezig zijn bij aanvang van de training. Deelname aan deze training vraagt van u inzet en tijd. Naast het bijwonen van de groepsbijeenkomsten kunt u rekening houden met ongeveer 10-15 minuten ‘huiswerktijd’ per dag.

Inhoud van de training

De terugvalpreventie training is gebaseerd op cognitief therapeutische principes. Daarin wordt er van uitgegaan dat belemmerende gedachten een negatieve uitwerking kunnen hebben op hoe je je voelt en wat je doet. Vaak spelen belemmerende algemene gedachten en opvattingen die mensen hebben een rol in de terugkeer van depressieve klachten. In de training worden de bestaande gedachten (leefregels) vervangen door nieuwe, meer helpende, gedachten. Dit kan versterkt worden door het oefenen van nieuw gedrag: in deze training doen we dat door het uitvoeren van gedragsexperimenten.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • het versterken van het positieve geheugen,
  • het ophalen van bestaande, helpende leefregel,
  • het terugvalpreventieplan.


Een uitgebreidere inleiding op deze onderwerpen vindt u in het werkboek dat u krijgt bij deelname.

Praktische informatie

De training wordt twee of drie keer per jaar aangeboden afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. De training kan plaatsvinden naast de contacten die u mogelijk nog heeft met uw behandelaar op de polikliniek. Er volgt voorafgaand aan de start van de training een kennismakingsgesprek om te bespreken of deelname geschikt lijkt. 

Aanmelden

Uw behandelaar kan u aanmelden voor de training 'Niet meer depressief'. De training wordt aangeboden vanuit de polikliniek Depressie van het UCP. Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met de trainingsleider:

  • Dhr. C.P. Geertsema, GZ psycholoog
  • Telefoon (050) 361 09 30
  • Email: Contact