•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Sociale vaardigheidstraining

Print 

Het UCP organiseert een sociale vaardigheidstraining voor mensen die problemen of spanningen ervaren in de omgang met anderen. Het doel van deze training is dat u leert gemakkelijker met andere mensen om te gaan. Uw behandelaar in het UCP kan u aanmelden voor sociale vaardigheidstraining.

Wanneer komt u in aanmerking

U komt voor de training in aanmerking als u problemen heeft bij het contact met anderen. Het contact verloopt bijvoorbeeld moeizaam doordat u:

 • het moeilijk vindt om nee te zeggen en over u heen laat lopen
 • verlegen bent en het moeilijk vindt om een gesprekje met iemand te beginnen
 • uw mening niet durft te geven of geen kritiek durft te uiten
 • wel voor uzelf durft op te komen, maar dat doet zonder rekening met anderen te houden. U schiet bijvoorbeeld meteen in de verdediging of wordt erg boos als een ander kritiek op u heeft.


Wat zijn sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn bij contact met andere mensen. Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn luisteren, een gesprek op gang houden, iemand een compliment geven, uw mening geven, iets weigeren, voor uw belangen opkomen en reageren op kritiek.

Assertiviteit is een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om vaardigheden die te maken hebben met het opkomen voor uzelf en uw rechten, zonder daarbij de ander onnodig te kwetsen.

Inhoud training

Tijdens de sociale vaardigheidstraining leert u zich in allerlei situaties sociaal vaardiger en assertiever te gedragen. Het doel is dat u ander gedrag aanleert zodat u gemakkelijker met andere mensen omgaat. Om dit doel te bereiken leert u:

 • een gesprekje te beginnen en op gang te houden;
 • voor uw eigen mening uit te komen;
 • zelfbewust op te treden;
 • voor uw rechten op te komen zonder agressief te zijn;
 • kritiek te geven en te ontvangen;
 • waardering uit te drukken en te ontvangen;
 • boosheid te uiten en er op te reageren.


De training begint met luistervaardigheden en het wennen aan rollenspellen. Daarna komen de andere sociale vaardigheden aan bod. U begint met oefeningen die u zonder al te veel spanning uit kunt voeren en werkt langzaam naar moeilijkere oefeningen toe. Uitgangspunt is dat u vaardigheden kunt leren door ze te oefenen. De nadruk ligt in de training daarom niet op praten of lezen over sociale vaardigheden, maar op het oefenen ervan. U oefent tijdens de bijeenkomsten én krijgt oefeningen mee als huiswerk. Dit huiswerk is erg belangrijk; hoe meer u iets doet wat u moeilijk vindt, hoe gemakkelijker het gaat.

Gang van zaken tijdens de training

U volgt de training in een gemengde groep van ongeveer tien deelnemers onder begeleiding van twee trainers. De bijeenkomsten bestaan uit het bespreken van het gedane huiswerk. Daarna worden één of meer sociale vaardigheden behandeld en geoefend in rollenspelen. Vervolgens worden de huiswerkopdrachten voor de volgende bijeenkomst besproken.

Waar en wanneer

In totaal zijn er 14 bijeenkomsten van ruim anderhalf uur die wekelijks plaatsvinden, uitgezonderd schoolvakanties.