•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Beeldende therapie

Print 

Beeldende therapie is een behandeling voor mensen met psychische klachten. De therapie maakt vaak onderdeel uit van een behandeling bij het UCP. Het helpt vorm te geven aan dat wat u bezighoudt: uw gedachten, ideeën, problemen, maar ook uw behoeften en gevoelens. Dit doet u met behulp van verschillende materialen, zoals papier, potlood, verf en klei. U heeft de ruimte om te experimenteren, fouten te maken en opnieuw te beginnen. Vaardigheid in schilderen, kleien of bewerken van speksteen is niet nodig. Het gaat niet om het resultaat, maar om het ervaren en inzicht krijgen in uzelf en in uw handelen.


Doel van beeldende therapie

Het doel van de therapie is om door beeldend te werken, uw problemen zichtbaar en hanteerbaar te maken. Gebruikt u bijvoorbeeld liever potloden omdat verf kan doorlopen, dan kan dat verband hebben met de behoefte de controle te houden en de angst om fouten te maken. Ook kunt u door beeldend te werken datgene uitdrukken wat u moeilijk onder woorden kunt brengen. Verder kunt u actief ander gedrag oefenen of nieuwe vaardigheden aanleren. U kunt bijvoorbeeld weer leren spelen en experimenteren en daardoor plezier en ontspanning ervaren.
Beeldende therapie biedt dus nieuwe manieren om oplossingen te vinden om anders met bepaalde situaties om te gaan.

Voor wie is beeldende therapie geschikt

Deze therapie is geschikt voor u als u moeilijk over uw problemen kunt praten of wanneer u er juist heel goed over kunt vertellen, maar daarmee aan uw gevoelens voorbij gaat.
Voorbeelden van problemen waar deze therapie bij kan helpen zijn:

  • Moeite met het uiten van ervaringen of gevoelens.
  • Onzekerheid of angst.
  • Geen plezier meer kunnen ervaren.
  • Het moeilijk vinden om voor uzelf op te komen.
  • Problemen met boosheid en agressie.
  • Onverwerkte traumatische ervaringen.
  • Verlieservaringen.

De rol van de therapeut

De beeldend therapeut combineert beeldende activiteiten met praten. De therapeut helpt u materialen en werkvormen te zoeken die bij u en uw hulpvraag passen. Wat u bezighoudt wordt tijdens het werken zichtbaar, voelbaar en bewust. Dit kan spannend zijn en soms ook gevoelens oproepen die zijn weggestopt. De therapeut helpt u grip te krijgen op uw problemen, er anders mee om te gaan en er eventueel woorden voor te vinden.

De therapie

Beeldende therapie wordt gegeven in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes. Op sommige afdelingen zit beeldende therapie in het behandelprogramma. Op andere afdelingen kan in overleg met het behandelteam worden gekozen voor individuele beeldende therapie. U geeft dan aan wat uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. De therapeut kan u een opdracht aanbieden of u helpen bij het kiezen van een passende werkvorm. Vervolgens besteedt u ongeveer driekwart van de tijd aan beeldend werken. Het gemaakte werk en de ervaringen worden tot slot geëvalueerd.

Aanmelding

Uw behandelaar in het UCP kan u aanmelden voor beeldende therapie.