•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

WERKgroep

Print 

De afdeling Deeltijdbehandeling Algemene Psychiatrie (DAP) van het UCP verzorgt het behandelingsprogramma WERKgroep voor mensen met psychische of psychiatrische klachten die het door de ernst en aard van hun klachten niet lukt om:

 • actief aan het sociale leven deel te nemen;
 • te werken;
 • een (vak)opleiding te volgen.


Doel

Het behandelprogramma heeft als doel om mensen die een (intensieve) psychiatrische behandeling hebben ondergaan, te begeleiden bij het functioneren binnen een werksituatie en sociale verbanden. Dit om voortijdig stoppen met werk te voorkomen.

Voor wie?

De WERKgroep is voor mensen die in het kader van hun behandeling begonnen zijn met werken. Als zij beginnen met werken worden veel behandelingen afgerond. Regelmatig blijkt naderhand dat deze mensen moeite hebben om aan het werk of om sociaal actief te blijven. Voor die mensen is het programma WERKgroep ontwikkeld.

Het hebben van een werkplek of een werkervaringplek is een voorwaarde om deel te kunnen nemen.

Programma

Als u deelneemt aan de WERKgroep komt u drie maanden lang eens per week een dag naar het UCP. U krijgt dan een groepsbehandeling die bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteitenplanning
 • Sport
 • Trajectbegeleiding


Activiteitenplanning

Bij de activiteitenplanning spreken u en uw groepleden samen met een verpleegkundige over:

 • het dagelijks functioneren;
 • het onderhouden van sociale contacten;
 • het opbouwen van een sociaal netwerk.


Ook worden er verschillende vaardigheden in de groep geoefend.

Sport

Sport is een manier om nieuwe mensen te leren kennen en om een sociaal netwerk op te bouwen. Tijdens het onderdeel sport maakt u kennis met vier verschillende sportvormen. Op deze manier kunt u ervaren waarin u het meeste plezier heeft, zodat u een goede keuze kunt maken bij een eventueel lidmaatschap bij een sportvereniging of sportschool.

Trajectbegeleiding

Dit onderdeel bestaat uit een groepsprogramma en uit individuele begeleiding. Problemen in de werksituatie die van algemene aard zijn komen in de groep aan de orde. Heeft u specifieke problemen, dan komen deze bij de individuele begeleiding aan de orde. Als het nodig is bezoekt uw trajectbegeleider uw werkplek.

Psychiater

Als u medicijnen voor uw psychische klachten krijgt voorgeschreven van uw behandelend arts, kan dit via hem blijven verlopen. Als dat niet mogelijk is, kan de arts van de DAP u deze voorschrijven.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via uw behandelaar. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met dr. Y. Meesters, behandelcoördinator Deeltijdbehandeling Algemene Psychiatrie, telefoon (050) 361 92 60 of e-mail Contact.