•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Groep C voor jong volwassenen

Print 

Speciaal voor jong volwassenen die sociaal maatschappelijk zijn vastgelopen​

De C-Groep is een twaalf weken durend deeltijdprogramma, waarbij de deelnemers gedurende twee dagen per week een programma in de kliniek volgen. Gelijktijdig zijn ze actief op een werkervaringsplek. Binnen het programma wordt intensief gebruik gemaakt van E-Health mogelijkheden. Op de dagen die de deelnemers niet in de kliniek zijn hebben ze contact met een verpleegkundige via een (beveiligde) beeldbelverbinding. De deelnemers worden dan via SMS benaderd en gestimuleerd om activiteiten te registreren en uit te voeren. ​

Doelgroep​

​De doelgroep bestaat uit jonge mensen (18-25 jaar, soms tot 30 jaar), die in sociaal maatschappelijk opzicht volledig gestagneerd zijn. In deze groep zitten mensen met diverse psychische of psychiatrische klachten en/of aandoeningen. Er is bijvoorbeeld sprake van:​

  • ​AD(H)D
  • Autisme Spectrum Stoornis
  • Sociale Angst
  • Ontwijkende of afhankelijke ​persoonlijkheidsstoornissen (dit kan zich uiten in begonnen, maar niet afgemaakte studies; het niet kunnen vasthouden van een werkkring of relaties)​
  • Toenemend sociaal isolement
  • (Soms) voorliefde voor middelengebruik of excessief computergebruik (we zien vaak dat de dagen passief worden doorgebracht en een fors verstoord dag/nacht ritme hebben) 

Met het programma proberen we de perspectiefloze toestand te doorbreken. We willen de jongeren weer activeren. Uitgaande van het idee dat een eenmaal meegemaakt succes een goede voorspeller is voor volgende gelijksoortige acties. ​

Verwijzen

Om aan dit programma mee te kunnen doen is een verwijzing van de huisarts nodig. Als een andere hulpverlener zoals een psycholoog of psychiater denkt dat deelname nuttig kan zijn kunnen zij de huisarts adviseren of vragen om hun cliënt/patiënt te verwijzen. Verwijzing kan via de gebruikelijke wijze naar De Balie van het UCP, onder de specifieke vermelding dat dit om een verwijzing voor groep-C gaat. Vervolgens zal een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek volgen.​