•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Psychomotorische therapie (PMT)

Print 

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten. PMT is vaak een onderdeel van de behandeling in het UCP.

Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich met name op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Doel

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van uw klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. U leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedachten en gevoelens, uw sterke kanten en waar u moeite mee heeft. Daarnaast kunt u in de PMT oefenen met nieuw gedrag wat meer bij u past.

Behandeling

U heeft eerst een intakegesprek met de psychomotorisch therapeut. Tijdens de intake onderzoekt de psychomotorisch therapeut de aard en oorzaak van uw klachten. In combinatie met uw hulpvraag wordt een behandelplan voor u gemaakt. Dit plan kan in overleg met u gedurende uw behandeling veranderen.

De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Dit helpt vervolgens om uw klachten en problemen anders te benaderen.

Uw therapie kan bestaan uit:

  • Running therapie of fitness voor mensen met depressieve klachten,
  • Actief of passief leren omgaan met spanning, door sport / spel of ontspanningsoefeningen,
  • Leren omgaan met agressie en impulsen,
  • Leren herkennen en beter hanteren van stress,
  • Beter leren angsten te hanteren,
  • Omgaan met grenzen en lichaamssignalen,
  • Leren hanteren van eigen krachtige kanten in de omgang met anderen,
  • Uitzoeken wat er nu eigenlijk steeds misgaat.​

Voor wie is PMT geschikt

Als u bent opgenomen in het UCP of een deeltijdbehandeling volgt, maakt PMT vaak onderdeel uit van uw behandelprogramma. Tijdens behandeling op een polikliniek van het UCP kunnen u en uw behandelaar overwegen of psychomotorische therapie in uw situatie passend is.

De manier van werken varieert van individueel werken binnen een groep tot een groepstherapie, waarbij juist de omgang met de situatie of de omgang met anderen een grote rol speelt.

U maakt afspraken met uw psychomotorisch therapeut over hoe vaak u voor behandeling komt. Ook spreekt u af na hoeveel keer u samen terugkijkt op de afgelopen behandelperiode. Daarbij bespreekt u of u baat heeft bij de therapie. De therapeut rapporteert op afgesproken tijd met uw (andere) behandelaar(s) over de PMT.

Aanmelden

Uw behandelaar in het UCP kan u aanmelden voor psychomotorische therapie.​