•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Werkhervatting - bij of na psychische klachten

Print 

​​Regelmatig komen we mensen tegen die door de psychische klachten moeite hebben met werken of om sociaal actief te blijven. Binnen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) zijn daarom verschillende behandelmogelijkheden voor mensen met werkgerelateerde klachten. Dit kan gaan over arbeidsintegratie of het verkrijgen en behouden van dagbesteding. We vinden het belangrijk u hierbij te begeleiden, zodat u kunt (blijven) functioneren. Zowel op uw werk, bij uw dagbesteding of binnen uw eigen sociale leefomgeving.

Mogelijkheden

De behandelmogelijkheden zijn:

Burnoutprogramma:  Een intensief programma in groepsverband met als doel dat u uw werk weer oppakt of voortzet. Op een manier waar u zich goed bij voelt. Het programma is bedoeld voor mensen die psychische problemen hebben die samenhangen met de arbeidssituatie.

WERKgroep:  Een behandelingsprogramma voor mensen die het door de ernst en aard van hun psychische klachten niet lukt om actief aan het sociale leven deel te nemen, te werken of een opleiding te volgen. Deze behandeling is een onderdeel van de Deeltijdbehandeling Algemene Psychiatrie.

Arbeidstherapie / Trajectbegeleiding (ATB): ATB biedt u ondersteuning bij het zoeken of behouden van werk en/of een dagbesteding. Iedereen die in behandeling is bij het UCP komt in aanmerking voor deze begeleiding.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS): IPS is een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor mensen die uitdrukkelijk de wens hebben betaald werk te vinden of te behouden. U kunt deze begeleiding krijgen als u in behandeling bent bij afdeling Psychosen of Bipolaire stoornissen van het UCP of bij een van de FACT-teams van Lentis.

Aanmelding

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding bij uw werk of werkhervatting, kunt u dit het beste bespreken met uw behandelaar of begeleider.