•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Werkhervatting - bij of na psychische klachten

Print 

​​​​Regelmatig komen we mensen tegen die door de psychische klachten moeite hebben met werken of om sociaal actief te blijven. Binnen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) zijn daarom verschillende behandelmogelijkheden voor mensen met werkgerelateerde klachten. Dit kan gaan over arbeidsintegratie of het verkrijgen en behouden van dagbesteding. We vinden het belangrijk u hierbij te begeleiden, zodat u kunt (blijven) functioneren. Zowel op uw werk, bij uw dagbesteding of binnen uw eigen sociale leefomgeving.

Behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden:

Functioneringsgerichte groepstherapie: Het functioneringsgerichte groepsprogramma is voor mensen met een somatische symptoomstoornis, met als doel sociaal en maatschappelijk weer goed mee kunnen doen.​

Arbeidstherapie / Trajectbegeleiding (ATB): ATB biedt u ondersteuning bij het zoeken of behouden van werk en/of een dagbesteding. Iedereen die in behandeling is bij het UCP komt in aanmerking voor deze begeleiding.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS): IPS is een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor mensen die uitdrukkelijk de wens hebben betaald werk te vinden of te behouden. U kunt deze begeleiding krijgen als u in behandeling bent bij afdeling Psychose of Bipolaire stoornissen van het UCP of bij een van de FACT-teams van Lentis.

Aanmelding

Als u graag begeleiding wilt bij uw werk of werkhervatting, dan kunt u dit het beste bespreken met uw behandelaar of begeleider.