•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Polikliniek Angst- en Dwangstoornissen

Print 

​​Als u, ondanks eerdere behandeling voor uw angst- en/of dwangklachten, onvoldoende bent hersteld, kunt u naar de polikliniek Angst- en Dwangstoornissen van het UCP worden verwezen.

Na aanmelding krijgt u een afspraakbrief. Meestal ontvangt u bij de afsprakenbrief ook de vraag om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

Uw eerdere diagnose wordt opnieuw goed bekeken om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd wordt gezien. U vult vragenlijsten in, zodat uw behandelaars een vollediger beeld krijgen van wat er aan de hand is en de ernst van uw klachten kunnen vaststellen. Bovendien kunnen uw behandelaars zich dan ook richten op de oorzaken van het niet reageren op een eerdere behandeling. Soms vragen we ook uw partner of naastbetrokkene een vragenlijst over u in te vullen. Uiteraard gebeurt dit niet zonder uw toestemming.

De behandeling

Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, waarin ook uw eigen wensen en doelen staan. Het type aandoening bepaalt hoe uw behandeling er uit gaat zien. Meestal gaat het om een psychologische behandeling met cognitieve gedragstherapie. Hierbij is het mogelijk dat een verpleegkundige of gedragstherapeutisch werker u begeleidt bij de oefeningen die in uw behandelplan staan. Ook is het mogelijk dat u een gecombineerde behandeling van bijvoorbeeld medicijnen en cognitieve gedragstherapie krijgt aangeboden.

Het functioneren binnen uw gezin en in de maatschappij kan – als u dat als een knelpunt ervaart – onderdeel van de behandeling zijn. Op de polikliniek is een arbeidstherapeut werkzaam. Deze kan kijken in hoeverre uw klachten uw werk belemmeren en hoe u daarbij geholpen kunt worden. Veel patiënten ervaren de behandeling als ’intensief en specifiek’.

Zorgprogramma

Het UCP biedt op elkaar aansluitende behandelingen aan, ook wel een zorgprogramma genoemd. U krijgt een behandeling die geschikt is voor uw klachten en die tegelijkertijd zo kort en weinig belastend als mogelijk is. Knapt u onvoldoende op, dan krijgt u een aanvullende behandeling. Het doel is dat u volledig hersteld.

Richtlijn Angst- en Dwangstoornissen

Voor de behandeling met medicijnen en de behandeling met cognitieve gedragstherapie volgen we binnen het UCP de landelijke richtlijn Angst- en Dwangstoornissen van de beroepsvereniging. De richtlijn gaat uit van behandelingen met bewezen en aantoonbare effectiviteit. Als een medicijn niet aanslaat behandelen wij volgens het medicatieprotocol van de richtlijn, dat aangeeft welk medicijn daarna de meeste kans op verbetering kan geven. Met een bloedafname kunnen we uw lichamelijke gezondheid controleren en, als u bepaalde medicijnen gebruikt, de concentratie ervan in het bloed beoordelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

We vinden het belangrijk u, uw partner en/of andere gezinsleden te informeren over het ontstaan, het behandelen én het voorkomen van een angst- of dwangstoornis. Vanuit onze polikliniek organiseren we daarom regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten waarvoor u en uw naasten worden uitgenodigd.

Contact

Bent u (nog) niet in behandeling en wilt u meer informatie, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de aanmeldservice UCP, telefoon (050) 361 88 80. Als u al in behandeling bent en u heeft vragen: zie Contact.