•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deeltijdbehandeling Angst- en Dwangstoornissen

Print 

​Het UCP biedt een 2- en een 4-daagse Deeltijdbehandeling Angst- en Dwangstoornissen. Beide zijn intensieve vormen van behandeling. De keuze voor het 2- of 4-daagse programma wordt samen met u genomen. Meestal hangt dit sterk samen met de mate waarin u in uw leven gehinderd wordt door uw klachten.

U komt, afhankelijk van uw behandeling, twee of vier dagen per week van 9.00 tot 16.30 uur naar het UCP. De behandeling duurt 6 maanden en vindt plaats in een groep. 

Het doel van de behandeling is het bestrijden van uw angstklachten. Daarnaast is het belangrijk dat u minder last heeft van de gevolgen van uw angst- of dwangklachten. Er is sprake van een persoonlijke benadering binnen de groep, de therapieën richten zich op uw persoonlijke problemen. U leert uw (eventuele) kwetsbare kanten van uzelf kennen en verbeteren.

Invulling van de deeltijdbehandeling

De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende therapieën. Regelmatig zijn er individuele gesprekken met uw persoonlijke behandelaar en begeleider. Uw behandeling bestaat uit:

  • Gedragstherapie. U leert om stapje voor stapje, onder professionele begeleiding, uzelf bloot te stellen aan de dingen waar u bang voor bent. Dit wordt ‘exposure’ genoemd. U went langzaam aan de dingen waar u bang voor bent en leert dat uw gevreesde verwachtingen niet uitkomen.
  • Cognitieve therapie. Dit gaat over uw manier van denken. Mensen met angststoornissen denken vaak negatief en denken vaak dat de kans op gevaar heel groot is. U onderzoekt tijdens de behandeling uw gedachten, en past ze zo nodig aan. U leert door een dagboek bij te houden wat uw gedachten zijn, en hoe u deze kunt onderzoeken. Ook door te experimenteren met uw gedrag leert u uw gedachten te toetsen. Al doende kunt u tot gedachten komen die u helpen uw angsten te overwinnen.
  • Medicatie.​ Er wordt met u besproken of het wenselijk is om medicijnen te starten of te wijzigen.
  • Psychomotore therapie. Dit is een therapievorm waarbij gebruikt wordt gemaakt van lichaam en beweging. U leert hoe u uw spanning kunt beïnvloeden. Ook leert u gedragspatronen die van invloed zijn op uw klachten te herkennen. U oefent met nieuw gedrag.
  • Arbeidstherapie/trajectbegeleiding. Angstklachten hebben vaak als gevolg dat (vrijwilligers)werk, studie en hobby’s op de achtergrond raken. Daarom gaat u ook aan de slag met het verbeteren van arbeidsvaardigheden.

Nazorgprogramma

Om het effect van de behandeling goed in het dagelijkse leven door te laten dringen, kunt u na de behandeling nog zes keer een ochtend meedoen aan het nazorgprogramma. We bespreken dan bijvoorbeeld dagelijkse situaties die nog lastig zijn.

Na de deeltijdbehandeling wordt de zorg bij het UCP afgesloten. Als het nodig is wordt u overgedragen aan uw verwijzer.

Aanwezigheid belangrijk!

Uw aanwezigheid is belangrijk. Als u veel aanwezig bent is de behandeling (zeer) intensief. Hoe intensiever de behandeling is, hoe verder deze doordringt in uw dagelijkse leven en in uw gedachten- en gevoelswereld. Dit is belangrijk om uw angst- of dwangklachten effectief te kunnen bestrijden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de deeltijdbehandeling of voor advies kunt u contact opnemen met een medewerker van de aanmeldservice​ UCP, telefoon (050) 361 88 80.

Bent u al onder behandeling en zoekt u contact met de deeltijdbehandeling, dan kunt u bellen met (050) 361 09 30.