•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Sociaal Ritme Therapie (SRT)

Print 

Sociaal Ritme Therapie (SRT) is een kortdurende gestructureerde therapie voor mensen met een bipolaire stoornis. Verstoring van sociaalritme is een belangrijke reden waardoor bij mensen met een bipolaire stoornis de stemming ontregeld kan raken. Dit kan zich uiten in een (hypo)manie, maar ook in een depressie. Een sociaal ritme dat beantwoordt aan een zekere balans en iemands persoonlijke behoeften werkt beschermend tegen het optreden van nieuwe stemmingsepisoden. Bovendien draagt SRT bij aan de acceptatie van de bipolaire stoornis.

Wat is Sociaal Ritme Therapie?

Met sociaal ritme wordt het patroon van dagelijkse activiteiten bedoeld, zoals sociale contacten, ontspanning, inspanning en slaap. Binnen de SRT wordt ervan uitgegaan dat het dagelijks ritme, de mate van omgang met anderen en voldoende balans in activiteiten en ontspanning van invloed zijn op de stemming. In de therapie wordt gewerkt aan het vinden van een goede balans en een passend ritme.

De therapie bestaat uit eerst een individueel gesprek en vier wekelijkse groepsbijeenkomsten. Daarna twee tweewekelijkse en vervolgens nog twee keer één terugkombijeenkomst. In totaal zijn er dus acht bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 1,5 uur inclusief pauze.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw behandelaar.