•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Individuele plaatsing en steun (IPS)

Print 

​​Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een re-integratiemethode voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. IPS ondersteunt mensen bij het vinden en houden van een betaalde baan. Voor jonge mensen geldt dit ook voor het weer oppakken van een studie. Internationaal en Nederlands onderzoek bevestigt dat met IPS meer mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk komen en blijven. IPS is speciaal ontwikkeld voor mensen met een ernstige psychische aandoening  die een behandeling of begeleiding ontvangen bij de ggz (geestelijke gezondheidszorg). 

Waarom mee​​d​​oen met IPS? 

Een baan of het volgen van een opleiding brengt veel voordelen met zich mee. Het geeft structuur, inkomen, sociale contacten, zingeving en toekomstperspectief. Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is het niet gemakkelijk om hun wensen op dit gebied te realiseren. Hoewel veel mensen met ernstige psychische aandoeningen, onder de 45 jaar, wel een baan wensen, heeft minder dan 20% een baan. Daarom is de juiste ondersteuning bij het realiseren van doelen op het gebied van werk en studie van groot belang. 

Meedoen​​ in de provi​ncie Groningen

U kunt zich aanmelden voor IPS als u in de provincie Groningen onder behandeling bent of begeleiding krijgt van: 

​Als u interesse heeft in IPS , kunt u dat het beste bespreken met uw behandelaar. U kunt dan kennismaken met een IPS-trajectbegeleider en verkennen of IPS op dit moment bij u past.

Meer info​rm​​atie

Meer weten over IPS? Neem contact op met het secretariaat IPS:

​​De a​​ch​​t principe​​s waardoor IPS werkt

​Regulier we​​​​r​k of opleiding is het doel
​Een gewone baan, waarop iedereen kan solliciteren, is bereikbaar voor mensen met een ernstige psychische aandoening. 
Niemand w​​​o​​rdt​​ uitgesloten
​Iedere werkzoekende met een ernstige psychische aandoening (ongeacht diagnose, ernst van de symptomen of beperking, opname) die de wens heeft om te gaan werken in een gewone baan, kan aan een IPS-traject deelnemen. 
​Integr​atie van t​o​​​​eleiding naar werk of opleiding en zorg​
​IPS-trajectbegeleiders stemmen af, of sluiten aan bij het ggz-team dat u zorg of behandeling biedt. 
​De ​voorkeur ​​van w​​erk​​zoekende staat voorop
​Keuzes voor werk of opleiding worden gebaseerd op uw eigen voorkeur en uw kwaliteiten en/of ervaringen. Niet op wat een behandelaar of trajectbegeleider goed voor u vindt. 
​On​​dersteunin​​g r​ond w​​erk en inkomen 
​​IPS-trajectbegeleiders helpen u aan goede, begrijpelijke informatie over de gevolgen van betaald werk voor inkomen, uitkering of toeslagen. 
​Snel zoeke​​​n, s​​nel plaa​​tsen
​U hoeft van te ​voren geen training te volgen, of werk​ervaring op te doen. Als het nodig is krijgt u een training op de werk- of opleidingsplek. 
​Baan (​​ka​ns) ontwi​​kkeling
​IPS-trajectbegeleiders hebben contact met een netwerk van werkgevers en opleidingsinstellingen die mensen met een psychische aandoening willen aannemen. Zij kennen de bedrijven en de vaardigheden waar de werkgevers naar op zoek zijn. 
​Blijvend​e o​nde​r​​steuning
​Nadat u bent geplaatst is de individuele begeleiding zo lang als u nodig heeft of wenst beschikbaar. Ook werkgevers kunnen worden begeleid.