•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

ASS: Autismespectrumstoornis

Print 

Autismespectrumstoornissen (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Deze drie vormen zijn:

 • autisme
 • asperger
 • PDD-NOS

Autisme uit zich op veel verschillende manieren. Als u autisme heeft wordt informatie die via de zintuigen binnenkomt, minder snel en correct verwerkt dan bij de meeste mensen. Het kan gaan om geluid of licht maar ook om taal en emoties van andere mensen. Het is voor u lastig om veel losse informatie te ordenen en te verwerken tot een samenhangend geheel. 

Als u ASS heeft, merkt u dit bijvoorbeeld doordat:

 • u moeite heeft in de omgang met andere mensen
 • u moeite heeft met gesprekken, om alles te begrijpen en te interpreteren
 • uw gedrag bestaat uit een vast, herhalend patroon
 • u een beperkte belangstelling heeft en het moeilijk vindt nieuwe of andere activiteiten te ondernemen


Behandeling

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) biedt behandeling voor mensen die op volwassen leeftijd last hebben van de gevolgen van autisme. Behandelmogelijkheden zijn:

 • individuele gesprekken met een arts, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of verpleegkundige
 • groepstherapie, bijvoorbeeld training in het omgaan met te heftige emoties of het leren van sociale vaardigheden
 • therapieën waarmee u leert omgaan met uw klachten
 • medicatie; er wordt met u besproken of het wenselijk is om medicijnen te starten of te wijzigen


De intensiteit van de behandeling verschilt per patiënt. Dit is afhankelijk van de aard van de klachten.

Informatie en verwijzing

Als u voor uw klachten behandeld wilt worden in het UCP, neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u verwijzen naar De Balie van het UCP.

Voor meer informatie of lotgenotencontact kunt u terecht op de site van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.