•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Privacy

Print 

Diagnos​egegevens op de factuur

Het UCP is wettelijk verplicht uw diagnosegegevens te vermelden op de factuur die na afloop van de behandeling aan uw zorgverzekeraar wordt verstuurd. 

Als u hier vanwege uw privacy bezwaar tegen heeft, kunt u de diagnosegegevens afschermen op de factuur. Spreek dit vóór de start van uw behandeling met uw behandelaar af. Uw behandelaar kan met u een privacyverklaring opstellen waarin staat beschreven dat er geen diagnosegegevens op de factuur worden vermeld. Na ondertekening door u en uw behandelaar, sturen wij deze naar de zorgverzekeraar.

Informatie en t​​oestemming 

Een belangrijk recht van patiënten is het recht op informatie. Bijvoorbeeld over de werking van medicijnen en over mogelijke therapieën. Deze informatie heeft u nodig om samen met uw behandelteam een plan op te kunnen stellen voor uw behandeling. 

U heeft het recht om te weten wie voor uw behandeling verantwoordelijk is. Uw behandelaar informeert u over uw ziekte, het doel en de inhoud van uw behandeling. Ook geeft hij informatie over eventuele alternatieven, onderzoeken en de gevolgen en risico's van de behandeling. Als u vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u uw behandelaar hierom vragen. Daar staat tegenover dat van u verwacht wordt dat u de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en het onderzoek. Op die manier kunt u gezamenlijk beslissen welke behandeling het beste bij u past. 

In uitzonderlijke gevallen mag een behandeling of een middel toegepast worden zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Er moet dan sprake zijn van ernstig gevaar of overbrugging van een tijdelijke noodsituatie. Ook bij een gedwongen opname geldt dat u toestemming moet geven voor de behandeling. 

U kunt uw behandelaar vragen om de resultaten van een onderzoek niet aan u te vertellen. 

Privac​y 

Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het nodig dat het UCP enkele de noodzakelijke gegevens van u registreert. Over deze gegevens zijn wettelijke regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat er op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Recht op privacy betekent ook, dat u het recht heeft, u terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. U heeft ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mag u de privacy en gevoelens van anderen niet kwetsen. U moet bijvoorbeeld rekening houden met medepatiënten en met de huisregels. 

Uw rechten kunnen in overleg ingeperkt worden. De afspraken hierover worden vastgelegd in uw behandelplan. 

Geheimhouding​

Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming. Soms hoeven we uw toestemming niet te vragen:

  • Als u weer naar huis gaat, sturen we standaard een brief naar de zorgverlener die u naar het UCP heeft verwezen. U mag dit wel weigeren. 
  • Als u gedwongen opgenomen bent of op een andere manier verplicht bij het UCP wordt behandeld. We zijn vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  (Wvggz) verplicht informatie te geven aan bijvoorbeeld de officier van justitie en de inspecteur voor de gezondheidszorg. Ook laten we uw wettelijke vertegenwoordiger en naaste familieleden weten dat u gedwongen bent opgenomen.

Het is mogelijk om uw opname geheim te houden, als u dat wilt.
Als het kan, betrekken en informeren we uw familie zoveel mogelijk bij en over uw behandeling. Dat geldt ook voor verplichte zorg en gedwongen opname. Maar dat doen we alleen als u het daarmee eens bent. 

Patiëntendossier​

Als u wordt behandeld bij het UCP, dan slaan wij uw gegevens op in een patiëntendossier. Bijvoorbeeld uw diagnose en medicijnen als u die gebruikt. Maar ook informatie over specifieke gebeurtenissen uit uw levensgeschiedenis of intieme, persoonlijke informatie binnen een therapie. Alleen uw zorgverleners mogen de gegevens in dit dossier bekijken. Wilt u niet dat andere zorgverleners in het UMCG dit kunnen zien? Vraag uw behandelaar dan deze informatie vertrouwelijk te maken. De informatie is dan alleen te lezen door medewerkers van het UCP en niet door andere zorgverleners in het UMCG.

U mag uw eigen dossier inzien, wijzigen en laten vernietigen. Hoe dat werkt, staat in het algemene privacy statement van het UMCG.

Als u een account heeft, kunt u ook zelf een deel van uw medische gegevens bekijken via mijnUMCG. Bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, uw afspraken en uw medische voorgeschiedenis. U kunt via mijnUMCG ook berichten sturen aan uw behandelaar.