•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kwaliteit en veiligheid

Print 

We streven ernaar dat elke patiënt precies die zorg krijgt die in zijn situatie nodig is. Niet minder, maar ook niet meer. Sommige zorgprogramma's hebben aparte zorgpaden voor bepaalde groepen patiënten omdat we uit onderzoek weten dat die baat hebben bij een meer specifieke behandeling. 

​Medewerkers van het UCP vinden kwalitatief goede en veilige zorg belangrijk. Voortdurend werken we samen om de zorg te verbeteren. We vinden het belangrijk om hierbij de eigen regie van de patiënt te stimuleren.

In de Zorgverzekeringswet staat dat elke ggz-instelling een kwaliteitsstatuut moet hebben. In het kwaliteitsstatuut staat hoe wij de zorg voor de patiënt organiseren, vanaf de verwijzing tot aan het eind van de behandeling.