•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kwaliteit en veiligheid

Print 

We streven ernaar dat elke patiënt precies die zorg krijgt die in zijn situatie nodig is. Niet minder, maar ook niet meer. Sommige zorgprogramma's hebben aparte zorgpaden voor bepaalde groepen patiënten omdat we uit onderzoek weten dat die baat hebben bij een meer specifieke behandeling.

​Medewerkers van het UCP vinden kwalitatief goede en veilige zorg belangrijk. Voortdurend werken we samen om de zorg te verbeteren. We vinden het belangrijk om hierbij de eigen regie van de patiënt te stimuleren.

In het kwaliteitsstatuut 2017 beschrijft hoe het UCP vorm en inhoud geeft aan de verschillende kwaliteitsaspecten van de zorgverlening. Dit goedgekeurde statuut is voor alle ggz-instellingen verplicht gesteld door de Zorgverzekeringswet.