•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Over het UCP

Print 

​​Het UCP heeft een leidende rol op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen met diverse instellingen in de noordelijke regio, maar ook nationaal en internationaal.

Hoogspecialistische patiëntenzorg

Het UCP biedt hoogspecialistische klinische- en poliklinische behandelingen voor een aantal veelvoorkomende psychiatrische stoornissen en heeft een topreferente zorgfunctie voor de regio Noord-Nederland. Dit betekent dat we optimale psychiatrische diagnostiek en behandeling bieden. Voor patiënten met ernstige en complexe psychiatrische klachten kunnen wij in veel gevallen alsnog een werkzame behandeling bieden.

Continuïteit van zorg, binnen onze instelling of in samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, vinden we belangrijk voor patiënt en verwijzer.

De juiste behandeling, voor de juiste patiënt, op het juiste moment

Het UCP biedt hoogspecialistische zorgprogramma’s voor:

  • ​​Angst- en dwangstoornissen;
  • Stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis);
  • Psychose​;
  • Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK);
  • ​Ouderen met psychiatrische aandoeningen

We bieden patiënten in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende en kortste behandeling, die past bij de ernst van de problematiek. Maar ook bieden wij maximaal intensieve behandeltrajecten aan patiënten die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere behandelingen elders.

Kwaliteit en vernieuwing

Het UCP doet wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden onder leiding van toonaangevende klinisch onderzoekers. Wij gebruiken diverse nieuwe (innovatieve) methodieken en instrumenten om patiënten meer inzicht te geven in de eigen klachten en om resultaten van behandeling te evalueren. Hierdoor is het UCP in staat kwalitatief goede zorg te bieden volgens de nieuwste inzichten.

Goede communicatie

Het UCP hecht waarde aan goede communicatie met de patiënt en diens verwijzer. Zo heeft het UCP een aanmeldservice​ waar patiënten en verwijzers 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunnen voor informatie en advies. We werken met digitale patiëntendossiers, waardoor we in staat zijn om de toegankelijkheid en actualiteit van de informatie te optimaliseren.

Onderwijs en opleiding

Om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te behouden leidt het UCP diverse hulpverleners op; psychiaters, klinisch en GZ psychologen, verpleegkundigen en diverse andere medewerkers. Medewerkers van het UCP dragen hun kennis graag uit, zij geven onderwijs aan studenten Geneeskunde en Psychologie en verzorgen regelmatig bij- en nascholing aan andere professionals. Ook blijven zij door cursussen en congressen hun eigen kennis en vaardigheden onderhouden en verbeteren.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van het UCP heeft als doel om behandelingen beter en effectiever te maken, vroeg in te grijpen om erger te voorkomen, en behandelingen zoveel mogelijk op de individuele persoon toe te spitsen. Daarvoor doen we onderzoek in de bevolking, bij patiënten, en onderzoek naar (fundamentele) vragen die belangrijk zijn hierbij. Meer over de (lopende) onderzoeken kunt u lezen bij de verschillende ziektebeelden of in de lijst met alle lopende onderzoeken​ van het UCP.