•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vragenlijsten - ROM/RoQua

Print 

Wat is ROM?

​ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Het UCP gebruikt ROM met als doel om de effecten en resultaten van de behandeling van patiënten systematisch te meten. Dit meten gebeurt door alle patiënten te vragen om vragenlijsten in te vullen op de computer. Dit gebeurt via het beveiligde portaal RoQua.

​Voor uw eerste afspraak​​

Als u naar een polikliniek bent verwezen, ontvangt u bij de afsprakenbrief informatie over het invullen van online vragenlijsten met daarbij een inlogcode. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om een beeld te krijgen van uw klachten, uw levensgeschiedenis, huidige omstandigheden en uw verwachtingen van de behandeling. Deze gegevens zijn nodig bij het opstellen van uw behandelplan. Vul deze vragenlijst thuis al in, zodat de behandelaar tijdens de intake deze informatie kan gebruiken.

Rom-RoQua - Resultaten van uw behandeling

Uw behandelaar in het UCP wil weten wat het resultaat is van de behandelingen die u volgt. Daarom krijgt u tijdens en na uw behandeling vragenlijsten die u thuis op de computer kunt invullen. De vragen gaan vooral over uw klachten en uw functioneren. Uw antwoorden worden opgeslagen in uw digitaal UCP-dossier. Uw behandelaar bekijkt de gegevens en kan dit vervolgens met u bespreken. De informatie die u geeft, evalueert de behandeling, en kan mede een aanleiding zijn om uw behandeling aan te passen. Als u vragen heeft over de vragenlijsten, kunt u deze altijd aan uw behandelaar stellen.

Patiënttevredenheid

Wij willen graag weten of u als patiënt tevreden bent over het behandelaanbod en de behandeling in het UCP. Daarom krijgt u tijdens en aan het eind van de behandeling een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u anoniem invullen, de gegevens komen niet in uw digitaal dossier terecht. De gegevens zijn wel in te zien door onderzoekers, zonder dat zij uw naam en andere persoonsgegevens zien. Uw gegevens worden meegenomen in het algemene onderzoek bij groepen patiënten naar het resultaat van de behandelingen en hoe patiënten de behandelingen in het UCP beoordelen.