•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Identificatieplicht

Print 

Het UMCG vraagt patiënten zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit gebeurt omdat:

  • in de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat patiënten zich moeten kunnen identificeren bij een bezoek aan een zorgverlener;
  • sinds 1 juni 2009 het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) verplicht is in de communicatie tussen alle zorginstellingen. Het burgerservicenummer staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

Wat zijn geldige legitimatiebewijzen

Een legitimatiebewijs is een geldig paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs. Het UMCG legt de identificatie elektronisch vast. 

Als u zich niet kunt identificeren

Kunt u zich niet identificeren als dit nodig is, dan krijgt u de gelegenheid om dat bij uw eerstvolgende bezoek te doen. Heeft u geen vervolgbezoek, dan krijgt u het verzoek om u binnen veertien dagen alsnog te melden met uw legitimatiebewijs, UMCG-pas en zorgverzekeringsbewijs. U kunt u melden bij de opnamebalie in de ontvangsthal van het UMCG, op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur. Voor bezoekers van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) geldt dat ze zich kunnen melden bij de receptie en inschrijving van het UCP, eveneens op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur.

Kunt u zich niet tijdig identificeren, dan mag het UMCG de nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Waarom een identificatieplicht

De overheid wil met de legitimatieplicht fraude met zorgverzekeringen tegengaan. Het komt voor dat patiënten een verzekeringspasje van een ander gebruiken, zonder zelf verzekerd te zijn. De kosten komen dan ten onrechte ten laste van de zorgverzekeraar of de patiënt die wel verzekerd is. De medische gegevens van de verzekerde en de niet- verzekerde patiënt raken bovendien door elkaar. Dat kan ernstige en onvoorziene gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Meer informatie

Meer informatie over de identificatieplicht en de registratie van het burgerservicenummer, vindt u via de websites van het Ministerie van VWS. U bereikt deze via de links onder aan deze pagina.