•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Meedoen?

Print 

​​Als u patiënt bent in het UCP, kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en eventueel het gebruik van uw lichaamsmateriaal en/of medische gegevens daarvoor. Dit soort onderzoek heeft tot doel om meer kennis te verkrijgen, bijvoorbeeld over de (bij)werking van een nieuwe behandeling. Uw bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Onder Onderzoeksresultaten kunt u lezen over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door het UCP is uitgevoerd.

Meer informatie over de lopende onderzoeken bij het UCP kunt u vinden in onderstaande overzicht per aandoening.

Wetenschappelijk onderzoek psychiatrie

Depressie  

Ketaminestudie

Ongeveer dertig procent van de mensen met een depressie is “therapieresistent”. Dit betekent dat reguliere behandeling onvoldoende effect heeft op de stemming. In de ketaminestudie onderzoeken wij of mensen met een therapieresistente depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine, als aanvulling op de lopende depressiebehandeling.

Meer informatie?

 

TRANS-ID herstel

Het doel van TRANS-ID herstel is om de eerste signalen van herstel van depressieve klachten in het dagelijks leven in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door veranderingen in stemming, gedrag, beweging, en hartritme heel nauwkeurig te meten tijdens de deeltijdbehandeling depressie. Deelnemers vullen dagelijks korte vragenlijsten in via de mobiele telefoon, dragen een polshorloge die beweging meet en meten hartritme elke ochtend en avond (4 maanden lang). Na afloop van het onderzoek kunnen deelnemers in een persoonlijk rapport teruglezen hoe hun stemming, gedrag, beweging, en hartritme veranderden over tijd.

Meer informatie?

Psychose  

Mindset: het Succesvol Studeren Project

Als u een psychotische kwetsbaarheid heeft, kunt u problemen hebben met het vasthouden van uw aandacht, concentratie, geheugen, planning en organisatie (ook wel cognitieve functies genoemd). Deze functies zijn nodig voor het goed kunnen volgen van een opleiding. Om u te helpen bij het verbeteren van deze functies heeft het UMCG samen met de Hanze hogeschool Groningen twee methodes ontwikkeld, de ‘Mindset-methode’ en de ‘Studie-Steun-methode’.Om te kijken welke methode het best werkt, willen we deze twee methodes met elkaar vergelijken. Voor het onderzoek vragen we u 3 keer een lijst in te vullen en er is een afsluitend interview. Als dank voor uw deelname ontvangt u € 12.50 per keer (dus € 37,50 in totaal).

Kunt u meedoen?

U kunt meedoen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • vatbaar bent voor psychose
 • een opleiding volgt in het MBO, HBO of WO-onderwijs
 • problemen heeft met uw cognitieve functies
 • een jaar lang aan de studie-methode mee blijft doen
 • bij het UMCG/UCP in zorg bent.

Meer informatie?

 

HAMLETT: Antipsychotica eerder stoppen of blijven gebruiken?

Mensen die voor het eerst een psychotische episode hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om psychotische klachten te behandelen en een volgende episode te voorkomen. De huidige richtlijn raadt aan om deze medicijnen tenminste een jaar na het verdwijnen van uw psychotische klachten te blijven gebruiken. Er zijn echter ook aanwijzingen dat vroeg afbouwen van antipsychotica op de lange termijn een gunstig effect kan hebben op uw functioneren. De Hamlett-studie onderzoekt of de huidige richtlijn het beste resultaat geeft of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen.
In dit onderzoek vergelijken we twee groepen: een groep die na het verdwijnen van de psychotische klachten de richtlijn volgt, dus nog een aantal maanden de medicatie door blijft gebruiken. En een groep die begeleid, langzaam, eerder antipsychotica gaat afbouwen.

Wie kunnen er deelnemen?

Mannen en vrouwen tussen de 16-60 jaar, die:

 • 3-6 maanden na een 1e psychotische episode verbetering hebben bereikt met een antipsychoticum
 • op dit moment nog een antipsychoticum gebruiken
 • de Nederlandse taal begrijpen
 • goed in staat zijn een keuze te maken over deelname aan de studie
 • niet deelnemen aan een andere medicatie-studie.

Tijdsinvestering voor het onderzoek

In de eerste fase: 4 afspraken in de eerste 6 maanden. In de tweede fase: 3,5 jaar (1 afspraak per jaar). Als dank voor uw deelname ontvangt u € 20,00 per keer. Reiskosten worden vergoed.

Meer informatie?

 

Immune: Simvastatine bij recent ontstane psychose voor verbetering van denkvermogen en het metabool syndroom

Er zijn aanwijzingen dat de natuurlijke afweer verhoogd actief is bij mensen met een psychose, vooral in het begin van de ziekte. Deze verhoogde activiteit kan zorgen voor problemen met denken en concentratie of weinig energie hebben om iets te ondernemen. Deze verhoogde afweer kan effect op de hersencellen hebben en zo de klachten verergeren. Een ontstekingsremmend middel zoals Simvastatine zou dit kunnen tegengaan. In Nederland gebruiken veel mensen Simvastatine omdat het risico op hart- en vaatziekten hierdoor verlaagd wordt. Dit is ook van belang voor mensen die na een psychose last kunnen hebben van overgewicht, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol of een hoge bloedsuiker. De combinatie van die verhoogde waarden wordt het ‘metabool syndroom’ genoemd. Mogelijk kan Simvastatine, naast uw anti-psychotische medicatie, ervoor zorgen dat de verhoogde afweer in de hersenen weer normaliseert en bovendien de kans op metabool syndroom helpt verkleinen.

Er zijn 7 meetmomenten in het studiejaar. Als dank voor uw deelname ontvangt u € 25.00 per keer en uw reiskosten worden vergoed. 

Kunt u meedoen?

U kunt meedoen als:

 • u tussen de 18 jaar en 50 jaar oud bent
 • uw eerste psychose minder dan 3 jaar geleden is
 • u problemen hebt met uw cognitieve functies (denken, concentreren of geheugen)
 • u niet aan een andere medicatie-studie meedoet

Meer informatie?

Emotieverwerking  

HOPES studie

Mensen die overgaan tot een poging tot zelfdoding doen dit mogelijk omdat ze anders omgaan met emoties dan mensen die niet nadenken over zelfdoding. Om dit te begrijpen willen wij meer te weten komen over de onderliggende biologische mechanismen.

Wij denken dat een aantal processen een rol spelen bij gedachten over zelfdoding. In de HOPES studie zijn wij geïnteresseerd in het verwerken (reguleren) van emoties, positieve toekomstige gebeurtenissen voor te kunnen stellen en het herkennen van emoties bij anderen. Wij willen nagaan wat er in de hersenen gebeurt tijdens deze processen bij mensen die kort geleden een poging tot zelfdoding hebben gedaan.

Wij willen drie verschillende groepen mensen onderzoeken en vergelijken:

  • mensen met een ernstige depressie, zonder gedachten over zelfdoding, die nooit een poging tot zelfdoding hebben gedaan,
  • mensen zonder psychische klachten en gedachten over zelfdoding, die nooit een poging tot zelfdoding hebben gedaan,
  • mensen zonder psychische klachten.

 
Het onderzoek bestaat uit interviews, vragenlijsten en een MRI-scan. Voor uw deelname krijgt u een vergoeding van 25 euro (per meting). Alle deelnemers vragen we na een jaar nog een keer te komen zodat we de metingen kunnen herhalen.

Meer informatie