•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Meedoen?

Print 
​​​

​​Als u patiënt bent in het UCP, kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en eventueel het gebruik van uw lichaamsmateriaal en/of medische gegevens daarvoor. Dit soort onderzoek heeft tot doel om meer kennis te verkrijgen, bijvoorbeeld over de (bij)werking van een nieuwe behandeling. Uw bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Onder onderzoeksresultaten kunt u lezen over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door het UCP is uitgevoerd.

Meer informatie over de lopende onderzoeken bij het UCP kunt u vinden in onderstaande overzicht per aandoening.

Wetenschappelijk onderzoek psychiatrie

Depressie  

OPERA onderzoek

Met het OPERA onderzoek willen we meer duidelijkheid krijgen over het afbouwen van antidepressiva. De vraag die centraal staat luidt: maakt het uit of je na herstel van een depressie vroeg of later stopt met antidepressiva?

Meer informatie?

Ketaminestudie

Ongeveer dertig procent van de mensen met een depressie is “therapieresistent”. Dit betekent dat reguliere behandeling onvoldoende effect heeft op de stemming. In de ketaminestudie onderzoeken wij of mensen met een therapieresistente depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine, als aanvulling op de lopende depressiebehandeling.

Meer informatie?

 

Psilocybinestudie

Binnen het UCP doen we onderzoek naar de effecten van psychedelica bij patiënten (vanaf 18 jaar) met therapieresistente depressie.

Hardnekkige, therapieresistente depressie is een groot probleem voor patiënten en daarom is het belangrijk om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Men spreekt van een therapieresistente depressie wanneer eerdere behandelingen, bijvoorbeeld met medicijnen, niet of weinig hebben geholpen. Afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken verschenen, waaruit blijkt dat psychedelica een goed effect hebben op depressieve klachten. Psychedelica zijn middelen die je bewustzijn en waarneming tijdelijk veranderen, waardoor je dingen tijdelijk anders kunt zien, voelen of horen. Voordat we weten of psychedelica werkzaam zijn bij mensen met een depressie is het van groot belang om goed onderzoek te doen naar de werkzaamheid van psychedelica.

Meer informatie?

 • Bezoek de hoofdpagina van de psilocybinestudie
 • Lees onze flyer (pdf | 253 kB)
 • Mail een vraag naar de onderzoeker (Groningen): Contact
 • Voor het studieteam in Utrecht mailt u met: Contact

 

Therap-i

In de Therap-i studie gaan we onderzoeken of dagboekmetingen kunnen helpen bij de behandeling van patiënten met ernstige depressieve klachten. De dagboekmetingen worden bijgehouden door de patiënt op een smartphone en worden besproken met de behandelaar. De hoop is dat deze methode nieuwe inzichten biedt voor patiënt en behandelaar. Het bijzondere van de Therap-i module is dat patiënten, samen met hun behandelaar en een onderzoeker, hun eigen gepersonaliseerde dagboek samenstellen. Hiermee verzamelen ze zelf systematisch gegevens over hun psychische klachten en omgeving tijdens het dagelijks leven. De verzamelde dagboekgegevens worden vervolgens verwerkt in een persoonlijk feedbackrapport. De verwachting is dat zowel patiënten als behandelaren hiermee beter zicht krijgen op de klachten en welke factoren daar mogelijk invloed op hebben.

Meer informatie?

 

MINDCOG

Voor de MINDCOG-studie doen we onderzoek naar de effecten van mindfulness en positief fantaseren op negatieve gedachten in de gevoeligheid voor depressie.

Mensen met een gevoeligheid voor depressie hebben vaak last van aanhoudende negatieve gedachten, ook wanneer de depressieve periode voorbij is. Het kan als piekeren ervaren worden. Zij denken herhaaldelijk en bijna automatisch negatief over zichzelf, over hun toekomst, over de wereld. Met deze studie onderzoeken we hoe gedachten positief beïnvloed kunnen worden met mindfulness en positief fantaseren zodat de kans op terugval minder wordt.

Meer informatie?

Psychose  

HAMLETT: Antipsychotica eerder stoppen of blijven gebruiken?

Mensen die voor het eerst een psychotische episode hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om psychotische klachten te behandelen en een volgende episode te voorkomen. De huidige richtlijn raadt aan om deze medicijnen tenminste een jaar na het verdwijnen van uw psychotische klachten te blijven gebruiken. Er zijn echter ook aanwijzingen dat vroeg afbouwen van antipsychotica op de lange termijn een gunstig effect kan hebben op uw functioneren. De Hamlett-studie onderzoekt of de huidige richtlijn het beste resultaat geeft of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen.
In dit onderzoek vergelijken we twee groepen: een groep die na het verdwijnen van de psychotische klachten de richtlijn volgt, dus nog een aantal maanden de medicatie door blijft gebruiken. En een groep die begeleid, langzaam, eerder antipsychotica gaat afbouwen.

Wie kunnen er deelnemen?

Mannen en vrouwen tussen de 16-60 jaar, die:

 • 3-6 maanden na een 1e psychotische episode verbetering hebben bereikt met een antipsychoticum
 • op dit moment nog een antipsychoticum gebruiken
 • de Nederlandse taal begrijpen
 • goed in staat zijn een keuze te maken over deelname aan de studie
 • niet deelnemen aan een andere medicatie-studie.

Tijdsinvestering voor het onderzoek

In de eerste fase: 4 afspraken in de eerste 6 maanden. In de tweede fase: 3,5 jaar (1 afspraak per jaar). Als dank voor uw deelname ontvangt u € 20,00 per keer. Reiskosten worden vergoed.

Meer informatie?

Emotieverwerking  

HOPES studie

 

Mensen die overgaan tot een poging tot zelfdoding doen dit mogelijk omdat ze anders omgaan met emoties dan mensen die niet nadenken over zelfdoding. Om dit te begrijpen willen wij meer te weten komen over de onderliggende biologische mechanismen.

Wij denken dat een aantal processen een rol spelen bij gedachten over zelfdoding. In de HOPES studie zijn wij geïnteresseerd in het verwerken (reguleren) van emoties, positieve toekomstige gebeurtenissen voor te kunnen stellen en het herkennen van emoties bij anderen. Wij willen nagaan wat er in de hersenen gebeurt tijdens deze processen bij mensen die kort geleden een poging tot zelfdoding hebben gedaan.

Wij willen drie verschillende groepen mensen onderzoeken en vergelijken:

 • mensen die kort geleden (niet langer dan zes maanden voor het éérste bezoek) een poging tot zelfdoding hebben gedaan,
 •  mensen met een ernstige depressie die nooit een poging tot zelfdoding hebben gedaan (gedachtes aan zelfdoding zijn toegestaan),
 • mensen zonder psychische klachten.

Het onderzoek bestaat uit interviews, vragenlijsten en een MRI-scan. Voor uw deelname krijgt u een vergoeding van 25 euro (per meting).

De deelnemers met een recente poging tot zelfdoding vragen we na een jaar nog een keer te komen zodat we de metingen kunnen herhalen.

Meer informatie

 • mail een vraag aan de onderzoekers: Contact