•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoeksprogramma's

Print 

​​​Een van de kerntaken van het UCP is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met psychiatrische stoornissen te verbeteren. Onderzoekt helpt ons om beter te begrijpen hoe deze stoornissen ontstaan, hoe je ze vroegtijdig kunt herkennen en hoe je steeds gerichter kunt behandelen. Het UCP onderzoeksprogramma richt zich met name op de onderliggende mechanismen van psychopathologie en op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Daartoe doen we epidemiologisch, patiëntgebonden en fundamenteel onderzoek. 

Hoofdthema's onderzoek

De hoofdthema's van ons onderzoek vallen samen met onze klinische speerpunten. Belangrijke onderzoeksthema's zijn:​

 • stemming- en angststoornissen
 • psychotische stoornissen
 • ouderenpsychiatrie
 • combinaties van psychische en lichamelijke aandoeningen
 • somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • ontwikkelingsstoornissen (uitgevoerd in samenwerking met Accare​)

Het UCP participeert in diverse grote landelijke en internationale onderzoeksprogramma's, zoals:

 • TR​AILS: gericht op de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar de volwassenheid​
 • NESDA: gericht op het lange termijn beloop van depressieve -  en angststoornissen
 • HAMLETT studie​: onderzoekt of de huidige richtlijn het beste resultaat geeft of dat het beter is om de antipsychotica al eerder af te gaan bouwen.
 • MOODSTRATIFICATION: over een nieuwe benadering van de diagnose en behandeling van ernstige stemmingsstoornissen, zoals bipolaire stoornis (BD), depressieve stoornis (MDD) en postpartumpsychose (PP) door te zoeken naar biologische onderbouwing in het immuunsysteem.​
 • Lifelines: een groot cohortonderzoek met meer dan 167.000 deelnemers (10%) uit de noordelijke bevolking van Nederland.​
 • NeuroIMAGE: onderzoek bij kinderen op het gebied van ADHD.

Kenniscentra en organisaties van patiënten en familieleden

Het UCP neemt deel aan diverse landelijke kenniscentra en werkt samen met organisaties van patiënten en familieleden. Deze centra vergroten en verspreiden wetenschappelijke kennis over de oorzaken en de behandelmogelijkheden voor professionals, patiënten en familieleden en werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg en de maatschappelijke positie van patiënten.

Enkele voorbeelden zijn:

Algemeen​

Depressie​

Psychose

Bipolaire stoornis

​​Organisatie

Het wetenschappelijk onderzoek binnen het UCP is ondergebracht bij het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) als onderdeel van de School of Health Research (SHARE), het programma Brain and Cognition, als onderdeel van de Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN) en het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc).

Meer weten?

Meer uitgebreide informatie (Engelstalig) over het wetenschappelijk onderzoek binnen het UCP vindt u op het Research gedeelte van deze website.