•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Polikliniek Ouderenpsychiatrie

Print 

De polikliniek Ouderenpsychiatrie is voor mensen van 60 jaar en ouder met psychiatrische problemen en/of klachten. Het team is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK). We besteden daarnaast aandacht aan in standhoudende factoren zoals persoonlijke valkuilen, lichamelijke kwetsbaarheid en concentratie- of geheugenproblemen.
We geven regelmatig een second opinion. Dit betekent dat we op verzoek van patiënten, de familie of behandelaren in de gespecialiseerde GGZ een advies of oordeel geven.

Afspraken

Wanneer u uitgenodigd wordt op de polikliniek Ouderenpsychiatrie, krijgt u twee afspraken toegestuurd. Uw eerste afspraak is met een ouderenpsychiater en/of arts-assistent. De tweede afspraak is met een diagnostisch medewerker die aan de hand van vragen en een aantal opdrachten uw klachten uitgebreid in kaart brengt. Vaak zijn deze twee bezoeken voldoende, soms is vervolgonderzoek of zijn gesprekken met andere medewerkers nodig om tot de juiste diagnose en behandeling te komen.

Behandelplan

Na de onderzoeken wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. De behandelaar bespreekt wat er volgens het team met u aan de hand is, wat de belangrijkste problemen zijn en het behandeladvies om de klachten te verminderen. In het behandelplan staan behandelingen als:

 • Behandeling met medicatie, zoals antidepressiva.
 • Gesprekstherapieën, zoals probleemoplossende gesprekken en gesprekken over het herstel van uw sociaal functioneren.
 • Groepstherapieën zoals deeltijdbehandeling of schematherapie.

De therapieën kunnen elkaar aanvullen en versterken. Het behandelteam zoekt in overleg met u naar de combinatie waar u het meeste baat bij heeft. Het accent ligt vaak op het behandelen met medicijnen en gesprekstherapie. Uiteraard wordt er rekening gehouden met eventuele lichamelijke klachten of gebeurtenissen passend bij het ouder worden. Door samenwerking met het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) kunt u bij lichamelijke klachten snel onderzocht en zo nodig behandeld worden door een internist of neuroloog.

U bespreekt regelmatig de voortgang van uw behandeling met het behandelteam. Als het nodig is wordt uw behandelplan aangepast.

Behandelteam

Het behandelteam op de polikliniek bestaat uit:

 • psychiater
 • arts-assistent (psychiater in opleiding)
 • psycholoog
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)
 • maatschappelijk werker
 • diagnostisch medewerker (psycholoog, verpleegkundige)

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Ouderengeneeskunde van het UCP, telefoonnummer (050) 361 08 92.

Bent u (nog) niet in behandeling en wilt u meer informatie, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met een medewerker van de aanmeldservice​ UCP, telefoon (050) 361 88 80.