•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Polikliniek Algemene Psychiatrie

Print 
Video Polikliniek Algemene Psychiatrie
  
  

​​De behandelteams van de polikliniek Algemene Psychiatrie bieden behandeling en begeleiding bij psychiatrische en ernstige psychologische klachten en problemen. Er zijn verschillende behandelteams, ieder met een eigen aandachtsgebied.  Deze aandachtsgebieden zijn:

 • stemmingsstoornissen
 • angst- en dwangstoornissen
 • onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Afhankelijk van uw klachten, wordt u naar een van deze behandelteams verwezen.

Voor wie

Uw huisarts kan u verwijzen omdat u psychiatrische of psychologische problemen heeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat u:

 • zich angstig of somber voelt,
 • problemen heeft bij de omgang met anderen,
 • lichamelijke klachten of pijn heeft, waarvoor geen lichamelijke verklaring is gevonden,
 • u vastloopt in uw opleiding of werk door psychiatrische problemen.

De behandeling is voor mensen van achttien jaar en ouder. Met name voor mensen uit de stad Groningen en omgeving. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.

Een eerste afspraak

Na de verwijzing krijgt u van ons een afsprakenbrief met de datum en tijdstip van de eerste afspraak. Uw huisarts of verwijzer ontvangt hiervan een kopie. Meestal ontvangt u bij de afsprakenbrief ook de vraag om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

We vragen u om naar de eerste afspraak uw partner of andere betrokkene mee te nemen, omdat deze vaak een goed beeld van de klachten kan geven. Daarnaast kan het voor u vertrouwd zijn om iemand mee te nemen. Houdt u er rekening mee dat deze afspraak ongeveer twee uren duurt.

 • Neemt u, als u medicijnen gebruikt, ook de medicijnen, of een overzicht hiervan mee?

Bij de eerste afspraak meldt u zich eerst bij de ontvangst- en inschrijfbalie in de hal van het UCP. De medewerker vraagt u naar:

 • uw zorgpas (pasje van uw zorgverzekeraar)
 • een geldig identiteitsbewijs

De medewerker maakt de inschrijving in orde. Daarna geeft de medewerker aan waar u de polikliniek kunt vinden. Bij vervolgafspraken kunt u rechtstreeks naar de polikliniek gaan.

Opstellen behandelplan

Tijdens de eerste afspraak heeft u een gesprek met een psychiater (arts) en/of een co-assistent. Co-assistenten zijn medisch studenten die worden opgeleid tot arts.  Soms is er ook een psycholoog of andere medewerker bij betrokken. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw klachten, uw problemen en levensgeschiedenis. De ingevulde vragenlijsten worden doorgenomen. Als het nodig is onderzoekt de arts u lichamelijk. Op basis van de bevindingen bespreekt de arts met u welke verklaring er voor uw klachten kan worden gegeven en welke behandeling hierbij past. Dit wordt in overleg met u vastgelegd in een behandelplan. Uw verwijzer ontvangt een kopie van dit behandelplan, en als u dit wenst kunt u ook een kopie ontvangen.

Behandeling

Uw behandeling die in uw behandelplan staat beschreven kan uit verschillende therapieën bestaan. Meestal zijn er individuele gesprekken met een arts, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of verpleegkundige. Soms krijgt u daarnaast in groepsverband therapie, bijvoorbeeld training in het omgaan met te heftige emoties of het leren van sociale vaardigheden. 

Daarnaast kan de behandeling bestaan uit medicijnen, (cognitieve) gedragstherapie, psychotherapie, beeldende therapie, lichttherapie of een psychomotore therapie. Goede uitleg en advies kunnen ook veel betekenen. Voordat u met een therapie begint, krijgt u er informatie over van uw behandelaar en bent u in de gelegenheid om hierover vragen te stellen.

Zorgprogramma

Het UCP biedt op elkaar aansluitende behandelingen, ook wel zorgprogramma genoemd. Op deze manier is de continuïteit van zorg gegarandeerd. U krijgt een behandeling die geschikt is voor uw klachten en die tegelijkertijd zo kort en weinig belastend als mogelijk is. Na een aantal maanden evalueren we het effect van de behandeling. Knapt u onvoldoende op, dan krijgt u een aanvullende behandeling. Het doel is volledig herstel. Als dat niet is bereikt dan krijgt u een intensievere behandeling. In het UCP is dit bijvoorbeeld mogelijk op een specialistische polikliniek of een deeltijdbehandeling. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen van de beroepsvereniging.

Vragen of meer informatie

Bent u (nog) niet in behandeling en wilt u meer informatie, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met De Balie van het UCP, telefoon (050) 361 88 80. Als u al in behandeling bent en u heeft vragen: zie Contact.