•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Informatieve websites

Print 

​​Op de site van het UCP verwijzen we regelmatig naar informatieve sites van andere instellingen of organisaties. Hieronder geven we een kort overzicht.

Patiëntenverenigingen

 • www.vmdb.nl
  Vereniging voor Manisch Depressieve mensen en Betrokkenen.
 • Ypsilon Groningen​​
  V​​ereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose
 • www.ypsilon.org
  Landelijke vereniging ​van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose (inloggen verplicht)
 • www.stichtingborderline.nl 
  Landelijke patiëntenorganisatie, bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. U kunt bij de organisatie ook terecht voor lotgenotencontact, advies en schriftelijke of mondelinge informatie.
 • www.depressievereniging.nl
  Organisatie die de belangen behartigt van patiënten met een depressie en hun verwanten. De site geeft een aantal interessante links en korte boekbesprekingen.
 • www.impulsenwoortblind.nl
  Impuls is de landelijke vereniging voor volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen. Impuls werkt samen met Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
 • www.adfstichting.nl
  De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.
 • www.anoiksis.nl
  Anoiksis is een vereniging voor en door patiënten met psychosegevoeligheid.

Psychosociale zorg

 • www.labyrint-in-perspectief.nl
  Stichting die zich inzet voor familieleden van mensen met een psychische of psychiatrische problemen. Geeft informatie en advies over hoe u ermee kunt leven als uw dierbare zo’n ziekte heeft.

Informatie voor kinderen

Algemeen

 • www.trimbos.nl
  Trimbos, onderzoeksinstituut
 • www.psychischegezondheid.nl
  Het Fonds Psychische Gezondheid werkt aan een samenleving waarin mensen met psychische problemen een volwaardige plaats hebben. Activiteiten zijn het financieren van onderzoek en projecten die de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en op allerlei manieren voorlichting te geven over psychische problemen.
 • www.psychiatrienet.nl
  Verwijspagina met mogelijkheid tot informatie over psychische problemen, klachten, medicijnen, behandelmogelijkheden, instellingen en wetenschappelijk onderzoek.
 • www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl
  Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen wil de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis verbeteren door de bestaande actuele kennis en deskundigheid te behouden, te vergroten en te verspreiden. De website is ontwikkeld om met name professionals van informatie te voorzien, maar ook patiënten en andere belangstellenden.
 • www.nedkad.nl
  Het Kenniscentrum Angst en Depressie wil de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsklachten verbeteren door de bestaande kennis en deskundigheid te behouden, te vergroten en te verspreiden. De website is ontwikkeld om met name professionals van informatie te voorzien, maar ook patiënten en andere belangstellenden.
 • www.nvvp.net
  Patiëntenfolders van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met informatie over verschillende ziektebeelden.
 • www.113.nl
  113 Zelfmoordpreventie is een onafhankelijk online platform. Het biedt hulp aan mensen met suïcidale gedachten en gevoelens. 113 Zelfmoordpreventie staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anonimiteit en de mening van de hulpzoeker wordt altijd gerespecteerd.
 • www.dwangindezorg.nl
  Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.
 • www.rijveiligmetmedicijnen.nl
  Informatie over de invloed van medicijnen op de rijvaardigheid.
 • www.poppoli.nl
  Informatie over psychiatrie en zwangerschap.