•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gedwongen opname

Print 

​​Niemand wil graag tegen zijn of haar zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Een gedwongen opname is in Nederland alleen mogelijk als het echt niet anders kan. Als u gedwongen opgenomen wordt, moet er iets ernstigs aan de hand zijn. Er is dan gevaar voor uzelf of anderen. Een opname is dan de enige manier om dat gevaar op te heffen. 

Gedwongen opname

Als u in 2019 gedwongen opgenomen bent in het UCP of er is een gedwongen opname voor u aangevraagd, dan geldt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In deze wet staan 2 maatregelen voor gedwongen opname die tot uiterlijk 31 december 2020 kunnen doorlopen:


Vanaf 2020 kunt u gedwongen worden opgenomen volgens de wet verplichte ggz (Wvggz). De ​2 maatregelen voor gedwongen opname in deze wet zijn:

  • Met een crisismaatregel (CM). Dit is een spoedprocedure bij acuut gevaar.
  • Met een zorgmachtiging(ZM). Dit kan noodzakelijk zijn in verschillende gevaarlijke situaties, die niet acuut zijn.