•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klachtenprocedure

Print 

​​​​Klachten of opmerkingen

De medewerkers van het UCP vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u klachten of opmerkingen heeft over de verzorging of behandeling dan is het raadzaam deze direct en open te bespreken met degene om wie het gaat. Ook kunt u de klacht bespreken met uw behandelaar, regiebehandelaar of de leidinggevende van de betreffende afdeling. Het geeft de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Het feit dat u een klacht bespreekt zal geen invloed hebben op uw behandeling.

Als dit geen oplossing brengt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het UMCG.

Klachtenfunctionaris UMCG / Secretariaat
Huispostcode LA10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Contact

Officiële klacht

Het is mogelijk dat door de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden. U kunt dan officieel een klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Als het gaat om een klacht over de zorgverlening van het UCP, kan deze worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Lentis en het UCP. Deze klachtencommissie is samengesteld uit hulpverleners van deze instellingen en leden van de Cliëntenraad UCP en Lentis. De commissie heeft een onafhankelijke externe voorzitter en secretaris. De uitspraak van de klachtencommissie gaat naar de Raad van Bestuur van het UMCG als het over een patiënt van het UCP gaat.

Secretaris Klachtencommissie Lentis/UCP
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon: (050) 409 72 04
E-mail: Contact

Een klacht over de zorgverlening in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) ​en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)​ ​wordt altijd voorgelegd aan de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen. De klachtenfunctionaris van het UMCG speelt hierin geen rol. 

Regionale klachtcommissie Wvggz Groningen
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon: (050) 409 72 04
E-mail: Contact

De klachtenregeling vindt u hieronder.

Als u een klacht heeft over een financiële afhandeling (bijvoorbeeld een rekening) kunt u dit schriftelijk doorgeven aan:

Bestuurslid Bedrijfsvoering UCP/UMCG
Postbus 30.001  
9700 RB Groningen

Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

Bij het UCP werkt een patiëntenvertrouwenspersoon​ (pvp). De pvp is niet in dienst van het UCP, maar van een onafhankelijke landelijke stichting, de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon in Utrecht. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht. Als u in behandeling bent bij het UCP en u bij he​t bespreken en/of indienen van uw klacht behoefte heeft aan ondersteuning, kunt u een gebruik maken van de patiëntvertrouwenspersoon. De pvp kan:

  • U helpen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klachten. De pvp beoordeelt uw klachten niet, maar zal steeds opkomen voor uw belangen zoals u ze zelf ziet.
  • U informeren over uw rechten als patiënt.

Patiëntenvertrouwenspersoon UCP
Carla Andringa
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: 06 19 98 59 60
E-mail: Contact
Website: https://www.pvp.nl/