•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deeltijdbehandeling

Print 

​​Duur van een deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandelingen van het UCP verschillen in intensiteit. U kunt 1 tot 4 dagen per week voor deeltijdbehandeling naar het UCP komen. Dit hangt vooral af van welke deeltijdbehandeling het betreft. De deeltijdbehandeling duurt tussen de 4 en 6 maanden.

Keuze deeltijdbehandeling

Samen met uw behandelaar kunt u een keuze maken voor een van de deeltijdbehandelingen van het UCP. Belangrijk voor de keuze is de aard van uw klachten en problemen.

Is een bepaalde psychiatrische aandoening de belangrijkste oorzaak voor uw klachten, dan kunt u een deeltijdbehandeling volgen die speciaal voor die aandoening is ontwikkeld. Bijvoorbeeld de deeltijdbehandeling Depressies, de deeltijdbehandeling Angst- en Dwangstoornissen​ of de deeltijdbehandeling Psychose.

Loopt u vast in uw werk of studie of bij het aangaan en onderhouden van relaties, dan kunt u een deeltijdbehandeling volgen die gericht is op verbetering van uw problemen. U kunt bijvoorbeeld een deeltijdbehandeling volgen om meer inzicht in uzelf en uw problemen te krijgen, meer structuur in uw leven aan te brengen of meer aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Er zijn een paar deeltijdbehandelingen voor mensen die in het dagelijkse leven zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen zoals bijvoorbeeld de functioneringsgerichte groepstherapie. Deze zijn gericht op psychische klachten die te maken hebben met uw werk(omgeving).

Verkeert u in een ernstige crisis en is poliklinische begeleiding onvoldoende en 24-uursopname niet nodig, dan kunt u de acute deeltijdbehandeling volgen. Zodat u weer enige grip op uw leven te krijgen en verdere terugval wordt voorkomen. Als het nodig is krijgt u aansluitend een andere deeltijdbehandeling of een poliklinische behandeling.

Groepsbehandeling

Deeltijdbehandelingen worden aangeboden in groepsverband. Samen met medepatiënten werken aan herkenbare problemen kan een versterkend effect hebben op verandering en herstel. Het werken in groepsverband maakt het mogelijk met ander/nieuw gedrag te oefenen en geleerde vaardigheden toe te passen met als doel zelf weer grip op en sturing aan uw leven te geven.

Aanvullende individuele behandeling

Bij sommige deeltijdbehandelingen heeft u naast de groepsbehandeling een individuele behandeling. Afhankelijk van uw klachten kunt u ook een individuele behandeling op maat krijgen. Verder zijn er aanvullende gesprekken samen met bijvoorbeeld uw partner mogelijk, of extra aandacht voor het weer oppakken van uw werk.

Vragenlijsten (ROM/RoQua) 

Meestal ontvangt u voor de start van een deeltijdbehandeling het verzoek om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.