•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Familiecontactpersoon UCP

Print 

​De familiecontactpersoon is een functionaris die is aangesteld voor de familie en naastbetrokkenen van patiënten. In tegenstelling tot de familievertrouwenspersoon, is de familiecontactpersoon in dienst van het UCP. Er is enige overlap tussen beide functies.

De familiecontactpersoon is er voor die situaties waarin:

  • de directe communicatie met de zorgverleners niet goed mogelijk is;
  • u met prangende vragen blijft zitten.


Daarbij gaat het vaak om situaties waarin uw familielid of naaste geen contact met u wil en daarin vasthoudend blijft.

De familiecontactpersoon biedt een luisterend oor, vormt een vraagbaak en bemiddelt waar nodig en mogelijk. Tevens kan de familiecontactpersoon knelpunten signaleren en het hoofd Patiëntenzorg daarin adviseren.

Contact

De familiecontactpersoon van het UCP is Ingrid Domhof. Zij heeft telefonisch spreekuur op maandagochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur. U kunt haar eventueel ook op andere tijden bereiken (uitgezonderd de vrijdag), telefoon (050) 361 21 48.