•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Psychosociale zorgverleners

Print 

Onderzoek naar en behandeling van kanker vinden in het UMCG op verschillende afdelingen en poliklinieken plaats. Aan elke afdeling/polikliniek waar u wordt behandeld zijn psychosociale zorgverleners verbonden, zoals maatschappelijk werkers, medische psychologen en geestelijk verzorgers. Afhankelijk van wat uw hulpvraag is, kunt u bij een van hen terecht.

Gesprekken met zorgverleners

De gesprekken met de leden van het psychosociaal team kunnen plaatsvinden tijdens uw opname of in combinatie met een polikliniekbezoek. Ook na beëindiging van uw behandeling is het mogelijk om met iemand van het psychosociale team te spreken. Daarnaast biedt het team aan nabestaanden de mogelijkheid tot het hebben van een of meerdere nagesprekken.

Beroepsgeheim

Het team werkt nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in het UMCG. Alle leden van het team hebben beroepsgeheim. Wat u met hen bespreekt, blijft geheim. Soms licht een lid van het team andere zorgverleners in over een specifieke situatie. Dit gebeurt altijd in overleg met u.