•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling nierbekkenkanker

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Nierbekkenkanker​​​ | Onderz​​​​oek en diagnose | Behandeling | Behan​delteam​​​
​ ​

Als bij u nierbekkenkanker is vastgesteld, maken we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. En/of om uw leven te verlengen, als dat mogelijk is.

Behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij nierbekkenkanker. Uw behandelplan bestaat uit 1 of meer van deze behandelingen:

  • operatie: nier en urineleider voor een deel of helemaal verwijderen
  • laserbehandeling
  • chemotherapie
  • bestraling

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd meerdere afspraken om de behandeling te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Operatie

Een operatie waarbij we de tumor, de nier en urineleider helemaal weghalen is vaak de 1e stap bij de behandeling van nierbekkenkanker. Dit heet een nefro-ureterectomie. Een nefro-ureterectomie kan alleen als de tumor alleen in de nier, het nierbekken en/of de urineleider zit en er geen uitzaaiingen zijn.

Laserbehandeling

Bij een kleine tumor kunnen we soms een laserbehandeling geven. Dit doen we al tijdens een onderzoek: uretero-renoscopie. We halen dan de tumor weg met een ureterorenoscoop. Dit is een dun flexibel buisje met een kleine camera. We hoeven dan dus de nier en de urineleider niet weg te halen.

Chemotherapie

Soms geven we voor een operatie chemotherapie. Dit om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Chemotherapie kan bij nierbekkenkanker ook een behandeling zijn als u niet meer beter wordt. Het doel van deze behandeling is het voorkomen of verminderen van klachten en het afremmen van de kanker.

Bestraling

Bij uitgezaaide nierbekkenkanker in bijvoorbeeld de botten adviseren we soms bestraling. Deze behandeling is erop gericht klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Controle en nazorg

Als u bent geopereerd, heeft u ongeveer 2 weken na de operatie een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u. En we laten u weten of u verdere behandeling nodig heeft. Na uw behandeling maakt u afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.