•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling melanoom

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Melanoom​​  |  Onderz​​​​oek en diagnose  |  Behandeling  |  Behan​delteam​​​
​  ​

​Als uit onderzoek blijkt dat u een melanoom heeft, maken we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.​

​Behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij een melanoom. Uw behandelplan kan bestaan uit één of meer van deze behandelingen:

  • operatie: re-excisie, schildwachtklierprocedure, lymfeklierdissectie en geïsoleerde ledemaatperfusie
  • bestraling
  • plaatselijke behandelingen: bevriezing, laserbehandeling en TVEC
  • immunotherapie
  • doelgerichte therapie
  • chemotherapie

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd meerdere afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Operatie

Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling. Om de diagnose te kunnen stellen, is een melanoom meestal al weggehaald tijdens een excisie​. Tijdens een nieuwe operatie verwijdert de chirurg de mogelijk achtergebleven kankercellen of eventuele uitzaaiingen in de huid vlak bij het melanoom. Dit heet een re-excisie.

Vaak verwijdert de chirurg tegelijkertijd de schildwachtklier(en), zodat we kunnen onderzoeken of deze uitzaaiingen bevatten. Dit is de schildwachtklierprocedure.

Soms adviseert uw behandelteam u alle lymfeklieren te laten weghalen. Dit heet een lymfeklierdissectie​. Dit kan bijvoorbeeld een halsklierdissectie​, okselk​lierdissectie of liesklierdissectie​ zijn.

Als er in een been of arm erg veel melanoomuitzaaiingen zijn, kunt u een geïsoleerde ledemaatperfusie krijgen. De uitzaaiingen worden dan tijdens een operatie met een hoge dosis chemotherapie bestreden.

Melanoomuitzaaiingen in bijvoorbeeld de longen, darmen, milt of hersenen halen we soms ook weg met een operatie. Meestal doen we dit om de kanker te remmen en klachten te verminderen.

Bestraling

Soms is het nodig u te bestralen. Bestraling is er meestal op gericht eventueel achtergebleven kankercellen te doden en de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. We zetten bestraling ook in bij uitzaaiingen in bijvoorbeeld de botten of hersenen. Ook kan bestraling klachten verlichten als iemand niet meer beter wordt.​

Plaatselijke behandelingen

Soms is opereren niet mogelijk of wenselijk en gebruiken we bevriezing. Bijvoorbeeld bij uitzaaiingen in de huid of het onderhuidse vetweefsel op de plek waar het melanoom zat. De arts bevriest de huid met vloeibare stikstof om de kankercellen te vernietigen.

Bij deze uitzaaiingen kan het behandelteam soms ook een laserbehandeling adviseren. Met de hoge energie in het laserlicht worden de uitzaaiingen vernietigd.

Een nieuwe manier om oppervlakkige melanoomuitzaaiingen te behandelen is talimogene taherparepvec (T-VEC)​. Een afgezwakt menselijk virus, het humaan herpesvirus, wordt in een paar uitzaaiingen geïnjecteerd. Deze behandeling zorgt ervoor dat uw eigen afweersysteem wordt gestimuleerd om de kankercellen kapot te maken.

Immunotherapie

Als er te veel uitzaaiingen zijn om met een operatie te weg te halen of plaatselijk te behandelen, kunnen we immunotherapie​ adviseren.

Doelgerichte therapie

Als er veel uitzaaiingen zijn, kunnen we ook doelgerichte therapie​ inzetten. Die is meestal gericht op het afremmen van het BRAF-eiwit. Dit afwijkende eiwit zorgt ervoor dat melanoomcellen groeien en de kanker zich uitbreidt.​ We kunnen in het laboratorium onderzoeken of een melanoom een BRAF-mutatie heeft waardoor het BRAF-eiwit gemaakt wordt. Dit is bij ongeveer de helft van de melanoompatiënten met veel uitzaaiingen het geval.

Chemotherapie

Uw behandelteam kan u bij een melanoom met veel uitzaaiingen ook chemotherapie​adviseren.​

Controle en nazorg

Als u bent geopereerd, heeft u ongeveer 2 weken na de operatie een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u. En we laten u weten of u meer behandelingen nodig heeft. Na uw behandeling(en) maakt u afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.​