•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Informatie voor patiënten

Print 

U bent naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verwezen, omdat u (mogelijk) kanker heeft. Om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen zijn verschillende onderzoeken nodig. Niet iedere patiënt heeft dezelfde voorgeschiedenis en klachten. Om die reden wordt voor iedere patiënt een individueel onderzoekstraject afgesproken.

Behandelteams

Voor het onderzoek en de behandeling van kanker zijn per soort kanker teams samengesteld. Deze teams bestaan uit specialisten van verschillende afdelingen. Deze multidisciplinaire behandelteams worden tumorwerkgroepen genoemd. Op dit moment kent het UMCG meer dan twintig tumorwerkgroepen. Deze tumorwerkgroepen vormen de basis voor het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center. 

Vragen en onzekerheid

Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en het stadium van uw ziekte bekend is. Vragen over de aard van uw ziekte en het mogelijke verloop daarvan zijn tijdens de periode van onderzoek, maar ook later, niet altijd eenvoudig of goed te beantwoorden. Dit kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. Uw behandelend arts of verpleegkundige probeert u zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de komende onderzoeken.

Informatiecentrum Oncologie

Voor aanvullende informatie op de informatie die u van uw arts of verpleegkundige heeft ontvangen kunt u terecht bij het Informatiecentrum Oncologie.