•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Oncologische patiëntenorganisaties

Print 

Een patiëntenorganisatie is een belangenorganisatie voor mensen die lijden aan een bepaalde ziekte of aandoening. Een patiëntenorganisatie heeft de volgende doelen:

  • Patiënten en hun naasten met lotgenoten in contact brengen
  • Informatie verstrekken over behandeling, nazorg, en medische en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot een bepaald ziektebeeld
  • Belangenbehartiging

Informatievoorziening

Patiëntenorganisaties bieden hun leden vaak informatie over aandoeningen die buiten de vereniging moeilijker te verkrijgen is. Ze geven meestal een verenigingsblad uit en onderhouden vaak een website inclusief een forum, waar informatie uitgewisseld wordt.
Verder wordt ook voorlichting aan hulpverleners, familieleden en andere betrokkenen gegeven. Patiëntenorganisaties leveren soms informatie aan derden die om ervaringsdeskundigheid vragen.

Lotgenotencontact

De meeste patiëntenorganisaties faciliteren lotgenotencontact door het organiseren van bijeenkomsten, voorlichtingsavonden of uitstapjes. Via lotgenotencontact kan informatie over de ziekte en ervaringen met de behandeling uitgewisseld worden. Zo zijn bijvoorbeeld de inloophuizen en zelfhulpgroepen  mede voortgekomen uit het lotgenotencontact en de activiteiten die door patiëntenverenigingen georganiseerd zijn.