•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Multipel Myeloom/ziekte van Waldenstrom

Print 

Contactgroep Kahler- en Waldenstrompatiënten (CKP)
De CMWP is een vereniging voor patiënten met Multipel myeloom (ziekte van Kahler) en de ziekte van Waldenström, beide beenmergkanker. Het doel is de belangen van de patiënten te behartigen. Dit gebeurt door middel van lotgenotencontact, informatie over de ziekten, collectieve belangenbehartiging, stimulering van onderzoek en soortgelijke projecten en kwaliteitstoetsing.

Contactgroep Stamceltransplantaties
De Contactgroep SCT richt zich op patiënten die als medische behandeling een stamceltransplantatie hebben ondergaan met allogene of autologe beenmerg- of stamcellen of een allogene transplantatie met navelstrengbloed. Met name richt de Contactgroep SCT zich ook op de gevolgen van een sct-behandeling. In de eerste plaats is de Contactgroep SCT hierbij gericht op de gevolgen voor de patiënten - waaronder Graft versus Host Disease (GVHD). Daarnaast richt de Contactgroep SCT zich tevens op anderen die geconfronteerd worden met de gevolgen van de sct-behandeling, te weten partners, donoren en andere naasten van patiënten.