•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Lymfeklierkanker

Print 

​​​Contactgroep Stamceltransplantaties
De Contactgroep SCT richt zich op patiënten die als medische behandeling een stamceltransplantatie hebben ondergaan met allogene of autologe beenmerg- of stamcellen of een allogene transplantatie met navelstrengbloed. Met name richt de Contactgroep SCT zich ook op de gevolgen van een sct-behandeling. In de eerste plaats is de Contactgroep SCT hierbij gericht op de gevolgen voor de patiënten - waaronder Graft versus Host Disease (GVHD). Daarnaast richt de Contactgroep SCT zich tevens op anderen die geconfronteerd worden met de gevolgen van de sct-behandeling, te weten partners, donoren en andere naasten van patiënten. 

LymfklierkankerVereniging Nederland
De LymfklierkankerVereniging is een landelijke vereniging van en voor mensen die lijden of geleden hebben aan lymfklierkanker en hun naasten. Zij wil het contact tussen lotgenoten bevorderen, voorlichting over kanker verbeteren en de belangen van haar leden in ruime zin behartigen.

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet heeft als doel een onafhankelijk platform te zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring omtrent lymfoedeem ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen en dan met name lymfoedeem en lipoedeem, onder wie zowel patiënten (-organisaties) als hulpverleners. 

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL)
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) streeft naar kwalitatieve verbeteringen van oedeemtherapie en belangenbehartiging van oedeemfysiotherapeuten. Op de website vindt u oedeemfysiotherapeuten bij u in de buurt, nieuws, informatie over opleidingen.