•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Leverkanker

Print 

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting bevordert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar ziekten aan de spijsverteringsorganen. Ze geeft voorlichting en verstrekt informatie over het spijsverteringsstelsel en ziekten van het spijsverteringsstelsel.
De Maag Lever Darm Stichting werft fondsen en werkt intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven. 

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
De NLV geeft informatie en voorlichting aan leverpatiënten en verdere betrokkenen. Zij geeft brochures uit en organiseert studie- en themabijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek. De hoofdactiviteiten van de NLV zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.