•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Leukemie

Print 

Contactgroep Stamceltransplantaties
De Contactgroep SCT richt zich op patiënten die als medische behandeling een stamceltransplantatie hebben ondergaan met allogene of autologe beenmerg- of stamcellen of een allogene transplantatie met navelstrengbloed. Met name richt de Contactgroep SCT zich ook op de gevolgen van een sct-behandeling. In de eerste plaats is de Contactgroep SCT hierbij gericht op de gevolgen voor de patiënten - waaronder Graft versus Host Disease (GVHD). Daarnaast richt de Contactgroep SCT zich tevens op anderen die geconfronteerd worden met de gevolgen van de sct-behandeling, te weten partners, donoren en andere naasten van patiënten.

Stichting Contactgroep Leukemie
De Stichting Contactgroep Leukemie heeft als doelstelling leukemiepatiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast wil zij onder andere informeren over medische ontwikkelingen met betrekking tot leukemie en behartigt zij patiëntenbelangen