•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Aanbevolen websites

Print 

Onderstaand vindt u een selectie van websites met goede en betrouwbare informatie: 

Levenmetkanker: Levenmetkanker zet zich in voor steeds betere zorg, onbelemmerde maatschappelijke participatie en versterking van de mogelijkheden tot zelfmanagement en eigen regie.

KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) Kankerbestrijding  
Op de website van het KWF vindt u informatie over:
wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksprijzen, translationeel onderzoek, voorlichting geven en patiënten ondersteunen, Een rookvrij Nederland en Betere kankerzorg in Nederland.

Kanker.nl
Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Leven met kanker beweging (voorheen NFK)) en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). 
 
Oncoline 
De website Oncoline is een product van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Op deze website kunnen specialisten landelijke en regionale richtlijnen raadplegen voor de diagnose en behandeling van kanker. Ook staan er richtlijnen op voor de palliatieve zorg. De richtlijnen zijn opgesteld door multidisciplinaire werkgroepen aan de hand van toetsbare criteria volgens de evidence-based methode. 

Netwerk palliatieve zorg
De website Palliatieve zorg geeft brede voorlichting over palliatieve zorg. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Rege​lhulp​
De website Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun.

Toekomst na Kanker
 (Na)zorgmogelijkheden in de regio Noordoost. Hier vindt u algemene informatie over de mogelijkheden van nazorg.

Website K​iesbeter ​
Deze site geeft betrouwbare en begrijpelijke informatie over ziekten, klachten en aandoeningen en hoe die behandeld kunnen worden. Daarnaast vindt u op deze site een aantal keuzehulpen voor het kiezen van een geschikte behandeling.

Website Voeding en Kanker info
Hier vindt u adviezen van experts voor Kankerpreventie, voeding tijdens behandeling en voeding na de behandeling. Tevens hebt u gelegenheid voor het stellen van vragen.