•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Poliklinieken Oncologie

Print 
 

U bent door uw huisarts of specialist naar een van de poliklinieken in het UMCG verwezen, om er achter te komen wat de oorzaak van uw klachten is en om te bepalen of (en welke) behandeling mogelijk is.

Voor u naar de polikliniek gaat, ontvangt u thuis praktische informatie over zaken die bij uw bezoek aan de orde kunnen komen. Op de polikliniek heeft u een gesprek met de arts en/of de verpleegkundige. Vaak vindt ook een lichamelijk onderzoek plaats. De arts en/of verpleegkundige geven u uitleg over de verdere gang van zaken. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is. Soms kan een onderzoek aansluitend plaatsvinden, een andere keer moet daarvoor een aparte afspraak worden gemaakt. De zorgadministratie van de polikliniek maakt hiervoor de afspraken. 
De uitslag van de onderzoeken en/of behandelingen hoort u van uw arts bij een volgend polikliniekbezoek.

In het UMCG worden patiënten met kanker op (bijna) alle poliklinieken gezien. Daarnaast is er een aantal poliklinieken waar alleen kankerpatiënten worden behandeld, namelijk:

 • Oncologiecentrum: hierin zijn de volgende gespecialiseerde poliklinieken gehuisvest:
  • Familiaire Tumoren (Klinische Genetica)
  • Medische Oncologie
  • Hematologie
  • Longoncologie
  • Chirurgische Oncologie (melanomen/sarcomen)
  • MOC-poli (mamma-, ovariumcarcinoom poli). Dit is een speciale polikliniek voor de diagnostiek van erfelijke borst- en/of eierstokkanker
  • Ook de gezamenlijke intake van patiënten door de Werkgroep Hoofd-Hals Oncologie vindt in deze polikliniek plaats.
 • Mammapoli: hier vindt ééndagsdiagnostiek plaats bij verdenking van borstkanker.
 • Polikliniek Radiotherapie: hier komen veel patiënten om bestraald te worden.
 • Overige poliklinieken en centra waar ook patiënten met (verdenking van) kanker worden gezien.