•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Organisatie

Print 

Het UMC Groningen Comprehensive ​Cancer Center is in de basis een multidisciplinair samenwerkingsverband van behandelteams, in het UMCG tumorwerkgroepen genoemd. Het centrum kent een oncologiecommissie, die op 31 mei 2011 is opgericht. Deze commissie heeft een vertegenwoordiging vanuit alle tumorwerkgroepen.

De Oncologiecommissie heeft een belangrijke adviesfunctie in de (verdere) inhoudelijke vormgeving van de multidisciplinaire  oncologische zorg en de administratieve, logistieke en beheersmatige vereisten waaraan tumorwerkgroepen en de door de tumorwerkgroepen ontwikkelde zorgpaden (gang van zaken rondom één soort kanker) moeten voldoen.

De Oncologiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger per tumorwerkgroep (met vaste vervangers). Leden worden benoemd voor de duur van maximaal drie jaar, waarbij gefaseerd aan- en aftreden plaats vindt. De commissie kiest een Dagelijks Bestuur van vijf leden.