•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Xerostomie-onderzoek

Print 
03 mei 2019

​Verminderde speekselvorming heet ook wel xerostomie. Met het xerostomie-onderzoek verwachtte Lisanne van Dijk van tevoren patiënten te kunnen identificeren die na hun bestralingsbehandeling een verhoogd risico op xerostomie hebben. Dit op basis van hun bloedwaarden. Als we dit weten, kunnen we de behandeling beter afstemmen op deze patiënten. Bijvoorbeeld door protonentherapie te adviseren.

Verhoogd risico voorspellen

Eerder onderzoek wees op een verband tussen vervette speekselklieren hebben voor de behandeling en een grotere kans op het ontwikkelen van xerostomie na de bestraling. Ook bleek uit studies dat verhoogde lipidenlevels in het bloed vervette speekselklieren kunnen veroorzaken. Op basis hiervan kwam Van Dijk tot haar hypothese: bloedwaarden laten zien of een patiënt een verhoogd risico op xerostomie heeft na bestraling.

Onderzoeker Van Dijk Onderzoeksopzet

Om dit te onderzoeken analyseerde ze een deel van het plasma van 464 bloedsamples op lipidenwaarden. Deze bloedsamples kwamen uit de biodatabank Lifelines. Vervolgens bepaalde ze de gemiddelde bestralingsdosis op de speekselklieren aan de hand van de bestralingsplannen van de corresponderende patiënten. De xerostomie-scores op het moment van bloedafname en 12 maanden na de bestralingsbehandeling komen uit het standard follow-up program (SFP). 

Momentopname

Van Dijk vond geen significante relatie tussen bloedwaarden en de ontwikkeling van xerostomie. Toch sluit dat niet uit dat langer afwijkende bloedwaarden hebben ervoor kan zorgen dat je vervette speekselklieren ontwikkelt. En dus na bestraling een verhoogd risico hebt op xerostomie. Het onderzoek was een momentopname, daardoor kan het zijn dat de bloedwaarden op andere momenten wel langere tijd verhoogd of verlaagd waren. 

Conclusie

Om de relatie tussen bloedwaarden en vervette speekselklier en/of het ontwikkelen van xerostomie definitief uit te sluiten of aan te tonen is dus vervolgonderzoek nodig.

Bijdragen aan kankeronderzoek in het UMCG of er meer over weten?

Dat kan via het UMCG Kanker Researchfonds.​