•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Simon Oberst OECI bezoekt UMCG CCC

Print 
16 juli 2019

Oberst zet zich namens het OECI in voor de verbetering van oncologische netwerkzorg. Binnen Europa en daarbuiten. Een belangrijk instrument dat het OECI daarvoor inzet is accreditatie. In Groningen had Oberst een volle agenda, hij: 

  • sprak uitgebreid met het UMCG CCC-bestuur; 
  • bezocht het CRCG en het researchlab; 
  • verzorgde een presentatie voor vertegenwoordigers van tumorwerkgroepen;    
  • ging in gesprek met de stafadviseurs die tumorwerkgroepen ondersteunen.


Tot slot was er een bijeenkomst met regionale projectleiders en vertegenwoordigers van het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken.​

Accreditatie van een C​CC

De OECI beoordeelt CCC’s voor accreditatie op basis van 75 indicatoren. Indicatoren zijn kwaliteitsmaatstaven waaraan een netwerk in een bepaalde mate voldoet. Ook zijn ze op te vatten als aanbevelingen. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen gebruiken, effectief  registreren en uitwisselen van gegevens en zorgprofessionals opleiden. Bij dit alles gaat het OECI uit van een integrale benadering van 3 netwerkdimensies: patiëntenzorg, onderzoek en opleiding.

Momenteel herziet de OECI de standaarden voor de accreditatie als CCC. De OECI richt zich op het vinden van de zwakke punten van een kankercentrum of –netwerk. Op die punten vraagt het OECI een verbeterplan. Zo zorgt het periodieke accreditatieproces ervoor dat een CCC of CCN zich continu heel gericht verder kan ontwikkelen. Dit sluit helemaal aan op de UMCG CCC-werkwijze: de tumorwerkgroepen van het CCC werken in een Plan-Do-Check-Act-cyclus ook aan continue verbetering. Het OECI is dus niet gericht op judgement of het afwijzen van centra die niet aan de kwaliteitsmaatstaven voldoen.​​

Ontwikkelen en testen indicatoren-set CCN’s 

In de toekomst gaat de OECI naast CCC’s ook oncologienetwerken (CCN’s) accrediteren. Bestaande oncologienetwerken verschillen behoorlijk van elkaar. Soms bedient een netwerk een heel land, soms bestaat het uit afzonderlijke tumorgroepen van een paar ziekenhuizen. Het kan gaan om een dichtbevolkt, compact, stedeling gebied of juist om een dunbevolkte plattelandsregio. Volgens Oberst heeft een regionaal oncologienetwerk een verzorgingsgebied van minimaal 1-2 miljoen mensen nodig om goed te kunnen functioneren.

Op dit moment test de OECI de indicatoren-set voor oncologienetwerken in een pilot in Frankrijk. Oberst en de OECI staan open voor een 2e pilot in Nederland met het Citrienprogramma om te onderzoeken of de indicatoren ook hier bruikbaar zijn. Een mooie kans om van elkaar te leren. Een oncologienetwerk moet wat Simon Oberst betreft de hele patiëntreis begeleiden. Dat betekent ook dat een huisarts of een arts van een ander ziekhuis snel en vlekkeloos kan verwijzen en direct inzicht krijgt in de relevante informatie over de patiënt vanuit het netwerk. Daarvoor is een goede ICT-oplossing nodig.​

OECI-accreditatie en U​MCG CCC

Het UMCG CCC heeft naar aanleiding van het bezoek van Simon Oberst besloten om de komende 2 jaar in te zetten op de OECI-accreditatie als CCC.