•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Samenwerking longkankerzorg OZG-UMCG: wat vindt de patiënt?

Print 
03 mei 2019

​Patiënten die meededen aan de spiegelbijeenkomst longkankerzorg zijn behandeld in het OZG én in het UMCG. Door de intensievere samenwerking tussen de ziekenhuizen zal dat steeds vaker de praktijk zijn. Zo kan een patiënt na een longkankeroperatie in het UMCG voor chemotherapie naar het OZG gaan. Of vanuit het OZG voor een operatie of immunotherapie worden verwezen naar het UMCG.

Flexibele zorgintegratie​

Deze flexibele zorgintegratie van standaard zorg in OZG naar complexe zorg in het UMCG is een voorwaarde voor de continuïteit en kwaliteit van regionale zorg. Dit gebeurt onder andere door specifieke kennis en ervaring van de specialisten in beide ziekenhuizen op het juiste moment in te zetten. De betrokken specialisten bespreken tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) in elke behandelfase waar en bij wie patiënten de beste zorg kan krijgen.​

Hoe ervaren de patiënten dit, wat vinden zij belangrijk en zijn er verbeterpunten? De antwoorden op deze vragen wil het gezamenlijke multidisciplinair team meenemen in een actieplan om de gezamenlijke longkankerzorg verder te verbeteren.

Toegankelijk en veilig

De spiegelbijeenkomstdeelnemers waren vol lof over de ‘warme betrokkenheid’ van de zorgprofessionals in beide ziekenhuizen. Ze benadrukten daarbij hoe essentieel toegankelijke en veilige zorg voor hen is. Bepalend hierin zijn tijdige en continue aanwezigheid van faciliteiten, informatie en gespecialiseerd personeel.

Overdracht

De patiënt moet zo weinig mogelijk merken van de overgang tussen de ziekenhuizen. Verwijzen van het ene naar het andere ziekenhuis ging meestal goed. In een enkel geval waren brieven en beelden te laat beschikbaar op de andere locatie. We nemen de werkprocessen en IT-mogelijkheden nog eens onder de loep en passen deze waar nodig aan, zodat alle medische informatie veilig, tijdig en compleet wordt overgedragen.

Contact patiënt en zorgverleners

Vaste gezichten zijn voor patiënten heel waardevol tijdens hun zorgtraject. Tegelijkertijd begrijpen ze dat verschillende zorgverleners zien onvermijdelijk is. In de praktijk zorgt dit soms wel voor verwarring. Als de ene arts iets net anders uitlegt dan de andere, bijvoorbeeld. Voor patiënten was niet altijd duidelijk waarom ze binnen hetzelfde specialisme plotseling iemand anders zagen. Bijvoorbeeld omdat hun eigen verpleegkundig specialist of hoofdbehandelaar op vakantie was. Sommige patiënten vinden het belangrijk dat van tevoren te weten. Dat zij kunnen beïnvloeden bij wie zij een afspraak hebben en in mijnUMCG en Mijn Ommelander kunnen zien bij wie zij een afspraak hebben, is nog onvoldoende bekend.

Herkenbaar oncologiecentrum

Patiënten willen laagdrempelig contact met secretariaten en zorgverleners. Doordeweeks was dat in beide ziekenhuizen goed geregeld. Het duidelijk herkenbare oncologiecentrum in het UMCG vonden patiënten heel fijn: telefonisch 24x7 bereikbaar, altijd toegankelijk en problemen worden adequaat opgepakt. Ze vonden het erg prettig dat je kunt binnenlopen en dat er een herkenbaar team is dat ook ad hoc benaderbaar is.

Zichtbaarheid multidisciplinair team

Het is voor longkankerpatiënten duidelijk dat 1 team met specialisten uit OZG en UMCG nauw betrokken is bij hun diagnose en behandeling. Ook zij ze zich ervan bewust dat dit team wekelijks een multidisciplinair overleg voert en daarnaast dagelijks zaken met elkaar afstemt. Dat het team om capaciteits- en kwaliteitsredenen op 2 locaties werkt, is ook bekend. Overgangen tussen de ziekenhuizen kunnen voor hele zieke mensen belastend zijn. Het is belangrijk dat artsen zich dat realiseren, aldus enkele patiënten.

Conclusies

Al met al benadrukte de spiegelbijeenkomst hoe cruciaal een goed gestroomlijnde samenwerking op alle niveaus is. Niet alleen tussen artsen. Het is belangrijk dat betrokken medewerkers van UMCG en OZG elkaar makkelijk kunnen vinden en werkprocessen met elkaar afstemmen.

Goede uitleg aan patiënten over wat zij kunnen verwachten is van groot belang. Zorgprofessionals moeten goed uitleggen hoe OZG en UMCG samenwerken en wie daarin welke rol heeft. Patiënten gaven duidelijk aan dat het gevoel van veiligheid samenhangt met de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorgverleners en faciliteiten.

UMCG en OZG hebben belangrijke stappen gezet in de longkankerzorg. Medisch-inhoudelijk zijn de behandelteams goed op elkaar ingespeeld en is er een duidelijke taakverdeling. De belangrijkste organisatorische uitdaging de komende periode is ervoor te zorgen dat patiënten hun zorgtraject als 1 geheel ervaren. Juist de inbreng van de patiënten helpt daarbij.