•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Regiosymposium melanomen

Print 
03 mei 2019

​​48 medisch en verpleegkundig specialisten uit de 3 noordelijke provincies verzamelden zich op dinsdagavond 5 maart in het Onderwijscentrum van het UMCG. De collega’s uit Groningen, Friesland en Drenthe waren uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de nieuwe adjuvante behandelingen voor stadium III en IV melanomen.

Nieuwe behandeling in de praktijk

Patiënten met deze hoog-risico-melanomen komen postoperatief sinds 1 januari 2019 in aanmerking voor adjuvante behandeling met immunotherapie (Nivolumab en binnenkort Pembrolizumab) of doelgerichte therapie (Dabrafenib/Trametinib). Dat kan binnen regio Noord in het UMCG en in het partnerziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Maar wanneer geef je deze behandeling? En wat zijn de resultaten, de risico’s en de bijwerkingen en hoe kun je de logistiek rondom deze nieuwe behandelingen het beste waarborgen? Hierover gingen de deelnemers in gesprek.Regiosymposium melanomen

Algauw werd duidelijk dat er het nodige komt kijken bij het starten met deze nieuwe behandeling. Met behulp van 5 stellingen werd een aantal aandachtpunten op scherp gezet en bediscussieerd. Bijvoorbeeld de verschillende systemen om te stadiëren, die in de praktijk soms tot verwarring leidt. En de complexiteit van het geven van een goed behandeladvies. Want hoewel de behandelresultaten tot nu toe veelbelovend zijn, wordt er nog gewacht op overlevingsdata en gaan de behandelingen natuurlijk ook gepaard met, soms blijvende, bijwerkingen.

Gedeelde besluitvorming 

Of de resultaten van de adjuvante immunotherapie opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen ervan is nog niet goed te voorspellen. Een uitgebreid gesprek met de patiënt over de voor- en nadelen van de behandeling en de verschillende middelen helpt bij deze beslissing. Onder leiding van verpleegkundig specialist Renske Horinga was er tijdens het symposium dan ook volop aandacht voor de bijwerkingen.​

Heldere werkafspraken

In noord Nederland zijn heldere werkafspraken over de verwijzing en follow-up van melanoompatiënten, waarbij de systeembehandeling alleen in het UMCG en MCL gegeven wordt. Hoewel er verschillen zijn tussen beide ziekenhuizen, verloopt het verwijzen vanuit de regio momenteel goed. Met de komst van de adjuvante behandeling zal de samenwerking tussen ziekenhuizen toenemen. De aanwezigen spreken af de regionale melanomenzorg over 1 jaar te evalueren. Ook worden er alvast een aantal afspraken gemaakt:

  • Verwijzers krijgen meer informatie als een patiënt behandeld is. Bijvoorbeeld over risico’s en bijwerkingen van de adjuvante behandeling.
  • Als de 5-jaarsoverlevingsdata beschikbaar zijn, worden opnieuw de behandelopties en de keuzes tussen de verschillende opties besproken.