•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Patiëntenmiddag hoofd-halskanker

Print 
16 juli 2019

​De informatiemiddag was bedoeld voor hoofd-halspatiënten en hun naasten. Zij konden lotgenoten ontmoeten, ervaringen delen en vragen stellen aan de aanwezige zorgprofessionals. Het programma stond in het teken van het zorgtraject: van het stellen van diagnose tot en met de controles en de nazorg. Ook presenteerden specialisten de laatste ontwikkelingen in de behandeling van het kwetsbare hoofd-halsgebied.

3-D-geprinte kaak​

Bezoekers hoorden hoe de 3D-printer tegenwoordig een belangrijke rol speelt bij de reconstructie van de kaak. Een operatie die patiënten vaak krijgen als een tumor is doorgegroeid in de kaak. Vooral het reconstrueren van de onderkaak is een ingewikkelde ingreep. UMCG kaakchirurg-oncoloog Max Witjes vertelde hoe het nieuwe stuk kaak dat hiervoor nodig is nu al voor de operatie wordt geprint. 

Proton​entherapie

Vooral hoofd-halskankerpatiënten en kinderen met kanker kunnen baat hebben bij protonentherapie in plaats van ‘gewone’ bestraling met fotonen. Dokter Edwin Oldewinkel, radiotherapeut-oncoloog in het UMCG, gaf inzicht in deze behandeling en de voordelen ervan. Dit zijn minder schade aan gezond weefsel, in het hoofd-halsgebied erg belangrijk, minder bijwerkingen en sneller herstel.

Syste​​mische behandelingen

Immunotherapie en doelgerichte therapie spelen in de behandeling van uitgezaaide hoofd-halskanker een steeds grotere rol. Dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten worden er namelijk steeds betere medicijnen ontwikkeld. Medisch oncoloog Sjoukje Oosting gaf heldere uitleg over de werking van deze systemische behandelingen.

Robot​​chirurgie

De belangrijkste ontwikkeling voor hoofd-halspatiënten die een operatie krijgen, is zonder twijfel de robotchirurgie. KNO-arts-oncologen Jan Wedman (UMCG) en Noortje Schwandt (MCL) vertelden hoe de Da Vinci-robot ervoor zorgt dat de chirurg de tumor en het weefsel eromheen kan weghalen zonder de kaak door te snijden. Een groot voordeel voor de patiënt. Omdat de operatie daardoor minder ingrijpend is en er minder schade ontstaat.

PVHH​​​

Rob Burdorf, voorzitter van de PVHH, ging in op de rol van de patiëntenvereniging voor mensen met hoofd-halskanker en hun naasten. De voorlichting aan het bed, voorlichting aan zorgprofessionals, een voedingsplatvorm, goede nazorg en gezamenlijke besluitvorming rondom de behandeling zijn speerpunten waarvoor de PVHH zich momenteel met verve inzet.

Aandacht voor nazorg​

De ervaringsverhalen van 2 patiënten maakten veel indruk op het publiek. De eerste patiënte ging in op de langtermijneffecten van haar behandeling. De impact hiervan was veel groter dan ze van tevoren had verwacht. Niet goed kunnen praten, niet zwemmen, gewichtstoename en diabetes, de invloed op seks en intimiteit; het zijn een paar voorbeelden van de enorme veranderingen in haar leven. Ze pleitte nadrukkelijk voor betere nazorg bij hoofd-halskanker.

Steun van​​ naasten

De tweede patiënt vertelde uitgebreid over de support die hij kreeg uit zijn omgeving tijdens zijn ziekte. “Essentieel”, wat hem betreft. Bij hem kwam die in de eerste plaats van zijn gezin en zijn voetbalvrienden. Hij onderstreepte het belang van de patiëntenvereniging voor mensen die deze steun niet hebben. Lotgenoten en naasten in de zaal vonden dit erg herkenbaar. Kanker heb je niet alleen, het beïnvloedt ook je omgeving.

Mild en smooth

Na het inhoudelijke programma genoot iedereen van de speciaal voor hoofd-halspatiënten bereidde hapjes. De ingevlogen kok had rekening gehouden met de dieetvoorkeuren van de gasten: mild, dus geen scherpe smaken, en smooth, geen harde stukjes en grove structuren. En dat viel in de smaak.

​Concl​​​usie 

Patiënten en zorgverleners kunnen veel van elkaar leren. Patiënten ontdekken welke medische ontwikkelingen er zijn rondom hun ziekte. Zorgverleners krijgen inzicht in de ervaringen van hun patiënten. Uit de evaluatie van de middag bleek dat zowel de patiënten als de zorgverleners dit erg waardeerden. De initiatiefnemers willen deze ontmoetingen in de toekomst dan ook zeker vaker faciliteren.